Gå til indhold

Obligatorisk supervision og samtaletræning

Som studerende på diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis skal du deltage 120 timers supervision og 70 timers familiesamtaler eller samtaletræning.

Gruppesupervision

For at udvikle dine familieterapeutiske kompetencer skal du træne de forskellige familieterapeutiske metoder i løbet af uddannelsen. Under hele uddannelsen deltager du derfor i gruppesupervision, hvor du bringer egne samtaler med klienter/netværk i spil.

Gruppesupervisionen foregår med en uddannelsessupervisor, som er godkendt af KP.

I supervisionen er der fokus på:

  • Koblinger til modulets metoder og faglige indhold
  • Familie/klient
  • Samspillet mellem familie/terapeut
  • Samarbejdsrelationer
  • Terapeutens forforståelser og position

Direkte supervision

20 af de i alt 120 timers gruppesupervision skal foregå direkte. Det betyder, at supervisor skal have mulighed for at observere din samtale med klienten, enten direkte ved tilstedeværelse i rummet eller fx video.

Samtaletræning

I uddannelsesperioden skal du gennemføre 70 timers samtaletræning. Det kan enten foregå gennem samtaletræningsdage, der tilbydes på uddannelsen, eller du kan vælge at træne nye metoder og tilgange i din egen praksis. Vi anbefaler, at du kombinerer de to muligheder, så samtaletræningen både foregår hos os og i din egen praksis.