Gå til indhold

Obligatorisk supervision og samtaletræning

Som studerende på diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis skal du deltage 150 timers supervision og 70 timers familiesamtaler eller samtaletræning.

Supervision

For at den teoretiske undervisning skal få betydning for din praksis, skal du afprøve de forskellige familieterapeutiske metoder i uddannelsesperioden. Denne afprøvning skal ske under kvalificeret supervision, hvor du bringer egne samtaler med klienter/netværk med til supervision hos en uddannelses-supervisor, som er godkendt af KP. Du skal i samarbejde med din supervisor tilrettelægge supervisionen.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i grupper af højst 8 personer. Der skal være fokus på:

  • Familie/klient
  • Samspillet mellem familie/terapeut
  • Samarbejdsrelationer
  • Terapeutens egne holdninger i klientarbejdet

Uddannelsessupervisionen skal understøtte din evne til metodisk refleksion, således at du bliver i stand til at benævne / forklare din tilgang og alternative veje ud fra de metodiske tilgange og teoretiske principper, som du lærer på uddannelsen. Uddannelsessupervisor forventes at lægge sig tæt op ad studiet i dette henseende.

Direkte supervision – i alt 20 timer

20 af de i alt 150 timers supervision skal foregå direkte, hvor supervisor skal have mulighed for at observere din samtale med klienten, enten direkte ved tilstedeværelse i rummet eller via video.

Samtaletræning

I uddannelsesperioden skal du gennemføre 70 timers samtaletræning, der er tilrettelagt samtaletræning i forlængelse af den planlagte undervisning. Vi opfordrer desuden til, at du afholder en del af din samtaletræning i din daglige praksis fx gennem behandlingsmæssige samtaler med par, familier, individuelle samtaler eller andre behandlingsmæssige opgaver, hvor et system- eller relationsorienteret perspektiv kan inddrages.