Gå til indhold

Dansk som andetsprog

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i dansk som andetsprog

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i dansk som andetsprog

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser i dansk som andetsprog.

Kurser i dansk som andetsprog

Du får på kurset viden om andetsprogsdidaktiske metoder og konkrete redskaber til den gode undervisning, fx:

  • at gøre eleverne sprogligt aktive for en effektiv og engagerende sprogtilegnelse
  • at støtte elevernes udvikling fra hverdagssprog til fagsprog på en systematisk måde
  • at inddrage de flersprogede elevers flersproglige kompetencer på en meningsfuld måde.

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der arbejder med flersprogede elever i enten DSA-basis, DSA-supplerende eller i almenundervisningen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 04.08.24
Start- og slutdato
: 04.09.24 – 02.10.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 7.350 kr. (5.800 kr. ekskl. moms)

Hvordan får alle elever mod til at gå i dialog med hinanden og udtrykke sig mundtligt i dansktimerne?

Bliv inspireret til en mundtlighedsdidaktik, hvor eleverne bliver sprogligt bevidste og opdager deres styrker, når de arbejder dialogisk med udgangspunkt i danskfagets tekster.

Målgruppe

Dansklærere i 1.-5. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 06.10.24
Start- og slutdato
: 06.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.550 kr.

Oplever du, at det kan være udfordrende at undervise en klasse med elever med helt forskellige sproglige og faglige baggrunde? Bliv inspireret til, hvordan du kan lave en spændende og differentieret undervisning i modtagelsesklassen.

Målgruppe

DSA-undervisere og -vejledere fra skoler med modtagelsesklasser.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 10.12.24
Start- og slutdato
: 07.01.25 – 23.01.25
Varighed: to kursusdage
Pris: 1.500 kr.

Forskellige kommuner placerer i højere grad nyankomne elever i almenklassen, hvilket gør det nødvendigt for det modtagende team at tænke i didaktik og trivsel. Hvordan kan du skabe deltagelsesmuligheder med udgangspunkt i elevens trivsel og begyndende andetsprogsudvikling.

Du lærer:

  1. Hvad har den nye elev brug i mødet med en dansk skolekontekst? Hvad er det vigtigste at håndtere først, hvordan forberedes klassen og hvordan samarbejdes med elevens forældre?
  2. Sprogudviklende didaktik med deltagelsesmuligheder for den nye elev – hvad skal der til? Med udgangspunkt i translanguaging sættes fokus på sprogudviklende didaktik
  3. Opsamling og videre frem – hvordan fastholdes den gode udvikling for den nyankomne elev i klassen?

Målgruppe

Lærere og pædagoger i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 20.01.25
Start- og slutdato
: 20.02.25 – 20.03.25
Varighed: tre kursusdage
Pris: 7.350 kr. (5.800 kr. ekskl. moms)

Ikke alle elever har mulighed for at udvikle et nuanceret fagsprog.

På kurset lærer du metoder til at give eleverne plads til at bruges sproget aktivt. Du lærer hvordan du kan skabe en mere sprogudviklende undervisning i samarbejde med dine kolleger gennem co-teaching metoder.

På kurset lærer du:

  • Sprogudviklende undervisningsmetoder
  • Dansk som andetsprog
  • Co-teaching som metode
  • Samarbejde mellem lærere, pædagoger og vejledere

Målgruppe

Lærere, pædagoger og DSA- og læsevejledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 27.01.25
Start- og slutdato
: 27.02.25 – 27.03.25
Varighed: fire kursusdage
Pris: 6.370 kr. (5.096 kr. ekskl. moms)

Arrangementer om dansk som andetsprog

Hvert år inviterer vi danske og internationale forskere og praktikere til at give deres bud på flersprogethedens muligheder og udfordringer i uddannelsessystemet.

Årets tema ligger inden for flersprogethed i grundskolen, og fastsættes i foråret 2024.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 10.11.24
Start- og slutdato: 18.11.24 – 19.11.24
Varighed: to dage
Pris: 7.080 kr. (5.664 kr. ekskl. moms)

Lærer i skolen

Dansk som andetsprogsvejleder

På diplomuddannelsen til dansk som andetsprogsvejleder lærer du at arbejde professionelt med flersprogede børn, unge og voksnes læring.

Bliv dansk som andetsprogsvejleder

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Stine Duwander Serup

Lektor

+45 51 63 25 39

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.