Gå til indhold
Gruppearbejde, personer i samtale

Kurser for FGU

Få et fagligt indspark med et oplæg eller kortere kursus særligt tilrettelagt for FGU

Vores kurser til FGU kan skræddersys og rekvireres til de enkelte afdelinger eller til den specifikke gruppe af medarbejdere.

Vi tilrettelægger omfang, form og nærmere indhold i dialog med jer og med veksling mellem teori og praksis.

Oversigt over kurser

Vi tilbyder i øjeblikket følgende kurser:

Ønsker du at styrke dine kompetencer i arbejdet med elever i vanskelige læringssituationer, der kan være udfordret af ADHD, ASF, OCD eller på anden måde er i en udsat position?

På kurset får du helt konkrete redskaber til at vurdere den enkelte elevs udfordringer og læringsforudsætninger og inkluderende redskaber og tilgange, der skaber de bedste betingelser for elevernes deltagelse i undervisningen.

Kursusansvarlig

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg | Lektor | +45 22 46 49 77

Oplever du som lærer, vejleder eller ressourceperson i FGU, at elever pakker sig ind i dynejakker, gerne tager hætter på i undervisningen og måske helst bliver siddende det samme sted hele dagen?

Eller elever, der ikke bryder sig om at røre ved særlige materialer eller oplever ubehag, når der luftes ud?

Mange sansestærke elever sanser omgivelserne så stærkt, at det kan spænde ben for deres deltagelse i undervisningen.

På dette kursus får du helt konkrete tilgange og redskaber i arbejdet med at skabe de bedste betingelser for sansestærke elevers deltagelse i undervisningen.

Kursusansvarlig

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg | Lektor | +45 22 46 49 77

Når du er lærer på FGU, arbejder du med særligt udsatte unge.

Det stiller store krav til at kunne møde, forstå og håndtere de konflikter og den udfordrende adfærd, der opstår i hverdagen.

På kurset får og deler du viden med kollegaer om konfliktforståelser og konflikthåndtering i teori og praksis specifikt målrettet eleverne på FGU.

Vi arbejder med og analyserer dine praksisproblemstillinger. Du får konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med konflikthåndtering, og således skabe de bedste betingelser for dine elevers læring, trivsel og udvikling.

Kursusansvarlig

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg | Lektor | +45 22 46 49 77

På dette kursusforløb vil du arbejde med, hvordan du som vejleder og/eller lærer i en gruppekontekst kan arbejde med elevernes oplevelse af mening, for derigennem at understøtte lysten til at gå i skole og uddanne sig. Og dels vil vi arbejde med supervision og metoden ”Reflekterende team”.

Kursusansvarlig

Inger-Lise Petersen | Lektor | +45 41 89 86 35

På kurset lærer du gode greb til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning, så elever med ordblindhed får de bedste muligheder for at deltage med et godt udbytte og opleve faglig trivsel.

Du lærer, hvordan du i alle fag kan støtte dine ordblinde elever i deres læsning og skrivning, og du får viden om, hvordan du relevant kan inddrage læse- og skriveteknologi.

Kursusansvarlig

Martin Hauerberg Olsen | Lektor | +45 41 89 85 45
Vibeke Sønderberg Asmussen | Lektor | +45 41 89 71 25

Du vil blive introduceret til, hvordan matematisk modellering gennem undersøgende praksis på tværs af FGU-værkstedsfagene kan gøre matematikundervisningen praksisbaseret og praksisrelateret.

Du vil blive inspireret til at arbejde med at indløse matematikfagets formål om fremme af forståelse, indsigt, kreativitet og kritisk sans.

Kursusansvarlig

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg | Lektor | +45 22 46 49 77

Har du som FGU-lærer brug for, at dine elever deltager mere aktivt i din undervisning?

Så kan det være en god ide at sætte fokus på sproget.

På kurset får du konkrete redskaber og inspiration til at sætte fokus på sproget i din undervisning.

Du får ideer til, hvordan du kan gøre dine elever mere sprogligt aktive omkring det fagsprog, du gerne vil lære dem. På den måde vil dine elever deltage mere aktivt, og de vil lære både mere sprog og mere fag.

Kursusansvarlig

Hanne Vandal Hansen | Lektor | +45 41 89 73 14

Undervisningsdifferentiering i FGU kræver en gennemtænkt planlægning med blik for at differentieret i indhold, mål og niveauer.

På kurset får du ideer til at gennemføre undervisningsdifferentiering, der giver dine elever gode deltagelsesmuligheder i læringsaktiviteterne.

Du får flere metoder til at gennemføre undervisningsdifferentiering. Undervejs planlægger og gennemfører du undervisningsdifferentiering i den egen praksis.

Kursusansvarlig

Leon Dalgas Jensen | Lektor | +45 41 89 72 98

Er du optaget af at blive endnu bedre til at håndtere elev- konflikter?

Og ønsker du at få helt konkrete redskaber og tilgange til at analysere, forstå og handle i situationer, hvor der opstår uoverensstemmelser, skænderier eller konfrontationer i professionelle sammenhænge?

På dette kursus får du et metablik på dig selv og dine egne styrker og udviklingsfelter i konflikthåndtering, så du kan arbejde kontaktskabende med egne og andres konflikter og anvende processer og metoder til håndtering heraf.

Du får også indsigt i, hvordan du bedst kan bruge dine kollegaer og dine ledere i konfliktsituationer, og får et skærpet blik for elevperspektiver, og hvad der kan være på spil for eleverne, når de konflikter.

Kursusansvarlig

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg | Lektor | +45 22 46 49 77

Spørg om et målrettet oplæg eller kursus

Vi skræddersyr kompetenceudviklingsforløb, så de passer til jeres behov. Fra korte kurser og oplæg til forløb over længere tid med sparring helt tæt på jeres praksis. Det kan handle om inkluderende praksisser og specialpædagogik i FGU, teamsamarbejde og fælles professionsidentitet eller noget andet, som I ønsker.

Det koster ikke noget at spørge om et kursus eller oplæg, som I ønsker jer. Det kan du gøre lige her:

Sparring tæt på praksis – book en konsulent

Få konsulentbistand helt tæt på ledelse, undervisning eller vejledning for at styrke dit arbejde med at styrke undervisning og trivsel for de unge på FGU. Udvikling og tilrettelæggelse af forløbet sker med fleksibel tilgang til aktiviteter og indsatser ud fra dit behov. Forløbet skræddersyes ud fra ønskede tematikker og med afsæt i konkrete læringsmål for dig.

Kontakt

Morten Bruun Petersen

Videreuddannelsesleder

+45 25 23 15 27