Gå til indhold

ICS Metodekurset

Få understøttet implementering af ICS som socialfaglig metode i sagsbehandlingen

Om kurset

Formålet med ICS metodekurset er at understøtte implementeringen af ICS som socialfaglig metode og dermed at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Metodekurset kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.

De lokale kurser er rettet mod den enkelte kommune med deltagere fra samme arbejdsplads, mens de regionale kurser er aktuelle, når enkelte medarbejdere fra en kommune skal på kursus, fx fordi de er nyansatte.  ICS Metodekurset kan rekvireres som både face to face, online, digital undervisning og blended learning.

Det får du ud af kurset

Når du har gennemført dette tredages kursus, vil du have indsigt i, hvordan du igennem gradvise, realistiske ændringer kan udvikle din egen brug af ICS som socialfaglig metode i praksis.

Kurset vil hjælpe dig til:

  • At opnå praksisnær viden om, hvordan du arbejder med ICS i en kommune
  • At styrke dine kompetencer til at arbejde med ICS som socialfaglig metode
  • At forbedre dit samarbejde med børn, unge og familier og netværk og professionelle samarbejdspartnere inden for en ICS-ramme
  • At lære ICS systematikken at kende i kombination med pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen

Det faglige indhold

Kursets temaer er:

  • Anvendelse af det teoretiske grundlag for ICS i praksis
  • De fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, og hvordan de kan indgå i en udvikling af praksis
  • Den indledende vurdering, fra et juridisk og socialfagligt perspektiv
  • Børnefaglig undersøgelse som proces og produkt og systematik og kvalitet
  • Handleplaner og indsats, systematik og kvalitet
  • Samtidig opfølgning i sagsbehandlingen, systematik og kvalitet

Hvem deltager?

Kurset er for socialrådgivere og andre fagprofessionelle med myndighedsopgaver, ledere, socialfaglige koordinatorer og lignende, der arbejder med ICS i børne- og familieafdelinger, både fra det sociale område og børnehandicapområdet.

Pris og tilmelding

Undervisningen på ICS metodekurserne betalt af Socialstyrelsen. På de lokale kurser står kommunen selv for lokaler og eventuel forplejning, og på de regionale kurser betales for lokaler og forplejning aktuelt 1350 kr. inklusiv moms pr. deltager.

Tilmelding kan ske via Børnekataloget på VIA University Colleges hjemmeside.