Gå til indhold

ICS – kvalitet i sagsarbejdet

Er der behov for en styrket implementering af ICS på arbejdspladsen eller er det tid til en faglig genopfriskning af ICS?

Københavns Professionshøjskole udbyder ICS Metodekurser og ICS Superbrugerkurser til fagprofessionelle på myndighedsområdet gennem Børnekataloget. Vi udbyder også specifikke, skræddersyede ICS aktiviteter rettet mod myndigheds-, special- og almenområdet.

Vi har et stærkt ICS-fagmiljø, som bygger på, at vi siden 2007 har udbudt ICS-kurser og samarbejdet med kommuner om metodeimplementeringen. Vi har som en del af ICS-konsortiet deltaget i den løbende udvikling af ICS i tæt samarbejde med Socialstyrelsen. Undervisere på KP har skrevet faglige artikler om ICS, været med til at udarbejde ICS-håndbogen mv.

Onlineforløb

Nu eksisterer ICS Metodekurset også som et onlineforløb.

Kurset består af tre moduler:

  • Den indledende vurdering
  • Børnefaglig undersøgelse
  • Handleplaner og opfølgning.

Hvert modul er en kombination af e-læring, hvor du enten selv eller sammen med kolleger læser, reflekterer, træner samt tester din viden, og fælles undervisning på den digitale platform Zoom. I e-læringsdelen lærer du via podcasts, film, faglig litteratur samt trænings- og refleksionsøvelser og i zoomdelen drøfter vi sammen, diskuterer samt øver os på metodens anvendelse i praksis. Kurserne kan fortsat også rekvireres som face to face forløb og som en kombination af de to formater.

ICS-kurser

Om ICS

Formålet med ICS er at understøtte at understøtte en ICS baseret sagsbehandlingsproces, der både er systematisk, inddragende og af høj faglig kvalitet. ICS er den socialfaglige ramme for DUBU, som er et fælles offentligt it-system udviklet til børne- og familiesager. Omkring 90 af landets kommuner arbejder med ICS.

Annemette Matthiessen

Lektor

+45 51 63 26 28