Gå til indhold

Information om coronavirus

Familieret, frihed og folkestyre

Kurset giver dig en introduktion til de grundlæggende danske frihedsrettigheder, demokratiet i Danmark og de familieretlige retsvirkninger af ægteskabet.

Det centrale indhold på kurset består af en gennemgang af frihedsrettighederne med fokus på antidiskrimination, en gennemgang af den demokratiske proces samt en overordnet gennemgang af retsvirkningerne af at indgå ægteskab. Du lærer om retssikkerhed, individets rettigheder og ægteskabets retsvirkninger.

Det faglige indhold

På kurset gennemgås grundlovens relevante bestemmelser samt retspraksis vedrørende diskrimination.
Desuden gennemgås ægteskabslovens og retsvirkningslovens relevante bestemmelser med særligt fokus på ægteskabets gyldighed og ægtefællernes rådighed, forpligtelser og gyldige aftaler.

På kurset berører vi følgende emner:

Frihed og folkestyre:

 • Det politiske system og dets opbygning
 • Formålet med retsstaten – Retssikkerhed
 • Menneskerettigheder med særligt fokus på ytringsfrihed, religionsfrihed og antidiskrimination

Familieret:

 • Ægteskabets gyldighed og gyldige indgåelse.
 • Indbyrdes økonomiske forhold under ægteskabet.
 • Hvornår kan man blive separeret/skilt?
 • Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse?
 • Hvordan deles formuen ved død?
 • Aftaler mellem ægtefæller.
 • Hvem har forældremyndigheden?
 • Bidrag til ægtefælle
 • Ugifte samlevende

Det får du ud af kurset

Hvis du har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet, er det en forudsætning, at du gennemfører kurset senest 6 måneder efter tildeling af bemyndigelsen.

Du får en forståelse for:

 • individets rettigheder, retssikkerhed og sammenhængen med den demokratiske proces.
 • formueforholdende mellem ægtefæller og ægteskabets indflydelse herpå.

Målgruppe

Personer der har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet.

Kurset foregår på dansk. Det vil efter aftale med Københavns Professionshøjskole være muligt at medbringe tolk. Vi henviser endvidere til det engelske kursus med samme fagindhold

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og afbud skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Familieret, frihed og folkestyre

Start- og slutdato

22.03.21 - 23.03.21

Tilmeldingsfrist

21.02.21

Pris

5.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Familieret, frihed og folkestyre

Start- og slutdato

31.05.21 - 01.06.21

Tilmeldingsfrist

30.04.21

Pris

5.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00