Gå til indhold

Familieret, frihed og folkestyre

Få en introduktion til de grundlæggende danske frihedsrettigheder, demokratiet i Danmark og de familieretlige retsvirkninger af ægteskabet.

Om kurset

Det centrale indhold på kurset består af en gennemgang af frihedsrettighederne med fokus på antidiskrimination, en gennemgang af den demokratiske proces samt en overordnet gennemgang af retsvirkningerne af at indgå ægteskab. Du lærer om retssikkerhed, individets rettigheder og ægteskabets retsvirkninger.

Det faglige indhold

På kurset gennemgås grundlovens relevante bestemmelser samt retspraksis vedrørende diskrimination.

Desuden gennemgås ægteskabslovens og retsvirkningslovens relevante bestemmelser med særligt fokus på ægteskabets gyldighed og ægtefællernes rådighed, forpligtelser og gyldige aftaler.

På kurset berører vi følgende emner:

Frihed og folkestyre:

 • Det politiske system og dets opbygning.
 • Formålet med retsstaten – Retssikkerhed.
 • Menneskerettigheder med særligt fokus på ytringsfrihed, religionsfrihed og antidiskrimination.

Familieret:

 • Ægteskabets gyldighed og gyldige indgåelse.
 • Indbyrdes økonomiske forhold under ægteskabet.
 • Hvornår kan man blive separeret/skilt?
 • Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse?
 • Hvordan deles formuen ved død?
 • Aftaler mellem ægtefæller.
 • Hvem har forældremyndigheden?
 • Bidrag til ægtefælle.
 • Ugifte samlevende.

Det får du ud af kurset

Hvis du har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet, er det en forudsætning, at du gennemfører kurset senest 6 måneder efter tildeling af bemyndigelsen.

Du får en forståelse for:

 • individets rettigheder, retssikkerhed og sammenhængen med den demokratiske proces.
 • formueforholdende mellem ægtefæller og ægteskabets indflydelse herpå.

Hvem deltager?

Personer, der har fået vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet.

Hvis du er i tvivl om du er forpligtet til at tage kurset, så tjek med din myndighed (Kirkeministeriet).

Kurset foregår på dansk. Det vil efter aftale med Københavns Professionshøjskole være muligt at medbringe tolk. Vi henviser endvidere til det engelske kursus med samme fagindhold

Nyttig information

Her kan du downloade et dokument med en masse nyttig information om kurset.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Som afslutning på kurset udstedes et kursusbevis til kursusdeltageren som dokumentation for, at kursusdeltageren har gennemført kurset.

Kursusbeviset udstedes, når kursusdeltageren har gennemført begge kursusdage.

Efterår 2024

Familieret, frihed og folkestyre

Start- og slutdato

29.08.24 - 30.08.24

Tilmeldingsfrist

29.07.24

Nummer

0566609

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.375 kr.

5.100 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl.09.00-15.00: d. 29.08. og 30.08.2024

Familieret, frihed og folkestyre

Start- og slutdato

14.11.24 - 15.11.24

Tilmeldingsfrist

11.10.24

Nummer

0566610

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.375 kr.

5.100 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl.09.00-15.00: d. 14.11. og 15.11.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55