Gå til indhold
Campus Bornholm - Sygeplejerskestuderende

Vores talentfulde sygeplejerskestuderende har brug for større udfordringer

Debatindlæg i Politiken Sundhedsmonitor den 10. januar 2024 af dekan Randi Brinckmann, docent Niels Sandholm Larsen og lektor Helle Mathar

Der mangler sygeplejersker på hospitaler, plejehjem og kommunale sundhedshuse, så langt øjet rækker. Og fremtidsudsigterne ser dystre ud, når prognoser fra Danske Professionshøjskoler viser, at Danmark vil mangle 8.000 sygeplejersker i 2030.

Det kan virke en smule paradoksalt, når nu optaget på sygeplejerskeuddannelsen har været ganske stabilt over en længere årrække.

Her på Københavns Professionshøjskole optager vi ca. 1.300 sygeplejerskestuderende om året – og næsten alle studiepladser er fyldt op.

Skal blive i faget

Men det er ikke nok at få studerende ind i butikken. De skal også godt igennem vores uddannelse og have lyst til at blive i faget.

Her skal vi som uddannelsesinstitution gøre os mere umage med at tilrettelægge vores uddannelse, så den møder de forskellige studerende, vi har. Mens vores samarbejdspartnere skal passe bedre på dimittenderne.

Det er 24 procent af de sygeplejerskestuderende, der falder fra under uddannelsen. For nogles vedkommende er det svært at følge med, mens andre savner større faglige udfordringer. Vores lektorer beretter om en mere mangfoldig studentermasse end for f.eks. 5-10 år siden, så det er svært at tilrettelægge en undervisning, der rammer alle.

Lektorerne savner bedre muligheder for differentieret undervisning – og ikke kun for at få »alle med«. Men også for at tiltrække, fastholde og udfordre talentfulde studerende.

For vores sygeplejerskeuddannelse har en del studerende med høje ambitioner, der ønsker at yde en ekstra studieindsats. De føler sig ofte isolerede på studiet og risikerer derfor at droppe ud.

Et elitespor

Tidligere i år åbnede SF en dør for et såkaldt »elitespor på velfærdsuddannelserne«, kunne man læse i Børsen. Det er i sig selv opsigtsvækkende, at forslaget kommer fra netop SF. Men også et tegn på, at politikerne i Folketinget måske er klar til at se på professionsuddannelser med nye og friske øjne.

Det er tiltrængt. For som virkeligheden er i dag, så er vi som professionshøjskole alt for afhængige af fonde, hvis vi skal lave talentforløb.

Københavns Professionshøjskole har f.eks. udviklet et særligt talentforløb (CHC-Sygepleje) med støtte fra Novo Nordisk Fonden – med fokus på ældre sygepleje. CHC-programmet svarer til 30 ECTS og gennemføres parallelt med de øvrige aktiviteter på sygeplejerskeuddannelsen.

De studerende i forløbet specialiserer sig inden for ældre medicinske patienter med sygdomme som f.eks.KOL og type-2 diabetes. Det sker bl.a. ved journal clubs, sommerskole, case konkurrencer og praktik i udvalgte kommuner og hospitaler. Alt sammen ved siden af den almindelige undervisning.

Programmet blev søsat i 2021 og kører foreløbigt i otte år. Og nu har Danmarks Evalueringsinstitut netop offentliggjort en midtvejsevaluering med lovende resultater, hvad angår læring af specialiserede kompetencer i ældrepleje, øget faglig selvtillid, engagement i studiemiljø og fagligt fællesskab. Og ja – frafaldet på holdet er nærmest ikke-eksisterende.

Vi er selvfølgelig glade for, at talentprogrammet er kommet godt fra start.

Men det ville være bedst, hvis det etablerede uddannelsessystem også kunne tilbyde disse talentforløb. Det håber vi, at politikerne vil tage med i reformarbejdet på uddannelsesområdet, der for alvor begynder her i det nye år.