Gå til indhold
" "

Værdien af god ledelse

God ledelse kræver, at du bruger tid på at reflektere over dit lederskab. For hvad er god ledelse egentlig for dine medarbejdere?

Uanset om målet er trivsel blandt medarbejderne eller tilfredse borgere, så er god ledelse helt centralt. For god ledelse styrker arbejdsmiljøet, mindsker sygefraværet, motiverer medarbejdere og effektiviserer arbejdet med kerneopgaven – og det kan i sidste ende ses på bundlinjen*.

Hvordan du baner vejen for god ledelse – og den værdi, som den skaber – er sværere at svare på. God ledelse kræver, at du bruger tid på at reflektere over dit lederskab. Det kræver mod og analytiske evner at se sin ledelsessituation udefra og forholde sig kritisk til den. For hvad er god ledelse egentlig for dine medarbejdere? Og hvordan bliver du en bedre leder?

God ledelse er en øvelse, som fortsætter gennem hele din karriere
, vicedirektør på Københavns Professionshøjskoles videreuddannelsesområde

”God ledelse er en bevidsthed om ledelse. Et reflekterende blik på din egen ledelsesstil og brug af metoder, der har effekt ift. at motivere dine medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø. Det betyder, at du løbende er bevidst om din ledelse og forholder dig kritisk til den – søger svar på spørgsmålene: Hvad er det for et ledelsesrum, jeg befinder mig i? Hvad er et godt lederskab i min kontekst? Hvad er god ledelse for mine medarbejdere? Det er en øvelse, som fortsætter gennem hele din karriere. Men den gør dig bevist om, hvordan du agerer – og bør agere – ift. forskellige ledelsessituationer. Og det vil gøre dig til en god leder”.

Vil du være en bedre leder?

Så stil sig selv disse fem spørgsmål:

1.  Hvordan fungerer min ledelsespraksis?

Vær bevidst om, hvilke konsekvenser den har, og hvordan den bliver opfattet af din omverden?

2. Hvordan kommunikerer jeg?

Kommunikerer du, så din hensigt bliver forstået korrekt af medarbejderne? Det handler om at reducere afstanden mellem din intention og medarbejdernes opfattelse af den.

3. Imødekommer jeg andres syn på min ledelsesstil?

Det er godt at få andres syn på sagen. Spørg dine medarbejdere eller nærmeste kolleger, og tør lade dig blive konfronteret med dine egne ledelsessituationer.

4. Hvordan er mit ledelsesrum?

Vær bevist om den kontekst, som du befinder dig i som leder. Hvad er det for et ledelsesmæssigt rum, du er i? Og hvordan påvirker det dig og dine muligheder.

5. Iværksætter jeg handlinger med størst effekt?

Vær bevist om, hvilke konkrete handlinger, der har den største effekt ift. at nå organisationens mål. Dvs. hvordan sætter du bedst retning for din organisation, og hvordan motiverer du dine medarbejdere?

Er du interesseret i at udvikle dig fagligt som leder? Så læs her om diplomuddannelsen i ledelse

Litteratur*

Lathman, G.P. & Pinder, C.C., 2005. Work Motivation Theory and Research at the Dawn of the Twenty-First Century, Annual Review of Psychology, 2005, 485-516.

O`Toole, L.J. & Meier, K.J., 2014, Public Management Context, and Performance: In Quest of a More General Theory, Journal of Public Administrative Research and Theory.

Coellia, M. & Green, D. A., 2012, Leadership effects: school principals and student outcomes,

Economics of Education Review, Volume 31, Issue 1, February 2012, Pages 92-109.