Gå til indhold

Information om coronavirus

Tag en hel diplomuddannelse i ledelse i Hillerød

Som leder i Nordsjælland behøver du ikke længere at køre til København eller Roskilde. Tag hele diplomuddannelsen i ledelse på Campus Nordsjælland i Hillerød.

Det har længe været muligt at tage grundfagene på diplomuddannelsen i ledelse på Campus Nordsjælland, mens uddannelsens valgfag lå i København. Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole siger om baggrunden for det nye initiativ; ”For KP er det vigtigt, at vores tilbud finder sted så tæt på ledere, professionelle og borgere som muligt, og det glæder mig meget, at vi nu har styrket vores platform i Nordsjælland. Det giver rigtig god mening, at nordsjællandske ledere uddanner sig sammen med andre lokale ledere, der også kender Nordsjællands særlige forhold og udfordringer. Derfor satser vi nu på Hillerød som et reelt og bæredygtigt alternativ til København.”

Uddannelsen tilrettelægges i dialog med lokale kommuner og virksomheder

KPs udgangspunkt er, at de bedste resultater skabes i samarbejde med dem, som skal bruge resultaterne. Diplomlederuddannelsen i Nordsjælland er derfor også en invitation, siger videreuddannelsesleder Ghita Vejlebo; ”Det er vores håb, at kommuner og virksomheder – som måtte være interesserede i at tilbyde en lokalt forankret diplomuddannelse til deres ledere – vil samarbejde med KP om at tilrettelægge et udbud, som er bedst muligt tilpasset den virkelighed og de målsætninger, deres ledere agerer inden for”.

Thomas Ryan Jensen, chefkonsulent, underviser på uddannelsen og bosiddende i Halsnæs, supplerer: ”Aktuelt er vi i dialog med Hillerød Kommune om bl.a. viften af valgfag. Senere i august mødes vi med en række nordsjællandske kommuner, og derudover modtager nuværende og potentielle studerende et spørgeskema om deres ønsker til valgfag. På den baggrund sammensætter vi et udbud af valgmoduler, som vi præsenterer for potentielle studerende ifm. med et åbent hus-arrangement på Campus Nordsjælland i efteråret”.

Sundhedsledelse er et af de valgfag, vi forventer at oprette. Christel Trøstrup er lektor, sygeplejerske og Ph.d og bosiddende i Hillerød. Hun har i en årrække undervist på den sundhedsfaglige diplomuddannelse i Hillerød. Hun siger: ”I det nære sundhedsvæsen er der aktuelt betydelige ledelsesudfordringer – særligt for de ledere i ældreplejen, som skal bedrive faglig ledelse i forhold til medarbejdere med en stadigt mere kompleks plejeopgave. Det gælder i høj grad i de nordsjællandske kommuner, og her kan KP bidrage til at løfte presserende velfærdsopgaver ved at styrke den nære ledelse”.

Det Nordsjællandske Partnerskab som inspiration

Det er ikke første gang, der udbydes en diplomuddannelse i ledelse i Nordsjælland. I årene 2008-2012 gik seks kommuner sammen i Det Nordsjællandske Partnerskab og tilbød i samarbejde med KP (dengang Professionshøjskolen Metropol) deres ledere en fuld og skræddersyet version af uddannelsen. Uddannelsen blev nedlagt som følge af ændret finansiering, men erfaringerne er meget positive i relation til bl.a. ideudveksling og netværksdannelse blandt ledere på tværs af kommunerne. I KP er vi inspirerede af de gode erfaringer fra partnerskabet og håber noget lignende igen kan etableres.

Hillerød som hele Nordsjællands uddannelsesby

Carina Villadsen, chefkonsulent og bosiddende i Hillerød, ser satsningen i et regionalt perspektiv: ”Nordsjælland er inde i en positiv udvikling og især Hillerød er præget af vækst i bosætning og arbejdspladser. KP har allerede sit Campus Nordsjælland i byen, og med den fulde diplomlederuddannelse bidrager vi aktivt til Hillerøds ambition om at blive Nordsjællands uddannelsesby. Vigtigere endnu er det, at det nye tilbud gør det mere tidsmæssigt overkommeligt for ledere fra de fjernest beliggende kommuner som Halsnæs og Gribskov at gennemføre en lederuddannelse. Hermed kan initiativet bidrage til at løfte ledelseskvaliteten i hele Nordsjælland til gavn for lokale virksomheder såvel som for kommunernes medarbejdere og borgere”.

Kontakter på Københavns Professionshøjskole

Stefan Hermann, rektor for KP – STHE@kp.dk / tlf. 51 38 03 00

Ghita Vejlebo, uddannelsesleder, Ledelsesuddannelserne, med ansvar for diplomuddannelsen i ledelse – GHVE@kp.dk /tlf. 51 63 26 80

Carina Villadsen, – chefkonsulent med ansvar for Nordsjælland – CAST@kp.dk / tlf. 51 38 05 36

Thomas Ryan Jensen, – chefkonsulent med ansvar for Nordsjælland og underviser på diplomuddannelsen i ledelse på Campus Nordsjælland – TJEN@kp.dk / tlf. 28 10 93 00

Christel Trøstrup, – sygeplejerske, ph.d., lektor og underviser på diplomuddannelsen i ledelse på Campus Nordsjælland – CT3@kp.dk / tlf. 41 89 84 03