Gå til indhold
" "

Spil hinanden gode

Sådan kan leder og konsulent styrke hinanden, så de sammen lykkes med opgaven.

Konsulenter findes i mange afskygninger og under mange forskellige navne. Faglig leder eller fyrtårn, projektleder, vejleder, procesleder, udviklingskonsulent er bare nogle af de benævnelser, vi bruger om den konsultative rolle. Fælles for dem er, at de virker ledende uden af have ledelsesansvar og står ofte for at skabe udvikling og forandring i organisationen. Det stiller særlige krav til både konsulenten og til konsulentens leder, for at de kan lykkes med den opgave.

Konsulenten er placeret i en form for mellemposition, hvor hensynet til den organisatoriske dagsorden og ledelsen vejer tungt på den ene side, mens hensynet til kollegerne og den faglige opgaveløsning vejer lige så tungt på den anden side.

Så hvordan kan leder og konsulent styrke hinanden, så de sammen udnytter samarbejdets muligheder fuldt ud?

Her får du 3 gode råd til hhv. lederen og konsulenten, så I sammen kan skabe det optimale samarbejde.

 

3 gode råd til lederen

 1. Forventningsafstemning er afgørende – indgå en kontrakt

  Det første råd er at indgå en kontrakt med din konsulent.

  Forbavsende ofte er konsulentens rolle ikke klart beskrevet, og det betyder, at det for både leder, konsulent og resten af organisationen er lidt eller nogle gange meget uklart, hvad vedkommende egentlig skal.

  Som leder kan du tage initiativ til, at I sammen får afklaret, hvad det er, konsulenten skal og må. Det er en god idé at skrive det ned i en form for kontrakt, så I kan tage den frem og se, hvad det er, I har aftalt.

 2. Styrk konsulentens legalitet OG legitimitet

  Når kontrakten er på plads, er der skabt et godt grundlag for det, vi kan kalde legalitet. Det er det formelle mandat – altså rammerne om konsulentens virke.

  Giv et tydeligt og klart mandat, og kommunikér det ud i organisationen, så din konsulent har en mulighed for at lykkes. Tænk også over, hvordan du skaber konsulentens position gennem måden, du omtaler vedkommende og vedkommendes opgaver på. Det bidrager til det, vi kan kalde konsulentens legitimitet, og som kan beskrives som den forståelse vedkommende møder hos sine kolleger.

  Lederens udmeldinger har STOR betydning og kan gøre forskellen på, om det bliver muligt for konsulenten at lykkes eller ej. Så vær omhyggelig.

 3. Forstå den særlige rolle, som konsulenten har

  Konsulenten er i en fremskudte position, som organisatorisk ”mellem-person”, og den kan være svær at befinde sig i.

  Som leder kan du styrke din konsulent ved at udvise forståelse for den position. Konsulenten er ofte spændt ud mellem hensynet til den organisatoriske dagsorden, strategierne og politikerne samt dine ledelsesmæssige hensyn på den ene side og på den anden side alle de kollegiale og faglige hensyn.

  Konsulenten har ofte ”et ben i begge lejre” og kender derfor begge verdener indefra.

  Det er unik mulighed for at skabe sammenhæng – og kan samtidig skabe et besværligt krydspres. Du kan sørge for at spørge ind til og lytte til, hvordan konsulenten oplever det, og du kan hjælpe din konsulent til at finde måde at forbinde de to verdner på, så I styrker dem begge.

3 gode råd til konsulenten

 1. Led opad, så du styrker din leders og egne muligheder for at lykkes

  Som konsulent er du en helt central samarbejdspartner for din leder. Du har indblik i mange forhold, som din leder ikke kender til, og du kan derfor styrke din leder ved at være bevidst om den måde, du leder opad på.

  Det starter med din egen bevidsthed om, at en af dine opgaver er at lede opad. Sørg for at tage initiativ til løbende forventningsafstemning, så du sikrer dig, at I er afstemte og enige om, hvordan de givne opgaver skal gribes an.

  Vend med din leder, hvordan du gerne vil have, at lederen taler om dig og din opgave overfor de andre i organisationen. Klæd din leder på med gode argumenter, indsigter og formuleringer, som styrker din mulighed for at lykkes med opgaverne.

 2. Byg bro mellem ledelsens og kollegernes dagsordner

  Som konsulent er du i en unik position med indblik i BÅDE de strategiske og organisatoriske dagsordner OG den kollegiale virkelighed. Den position skal du udnytte ift. at forbinde de to dele.

  Husk at lederen ofte har begrænset adgang til den kollegiale virkelighed, og du spiller en central rolle som formidler opad i systemet af de hensyn og problematikker, som viser sig i den daglige opgaveløsning.

  Du skal også hjælpe din leder til at få succes ved at fodre med relevante informationer, herunder de succeshistorier, der er i forbindelse med arbejdet. Samtidig har du adgang til den kollegiale og faglige samtale, og kan bidrage til, at der skabes mening i de udmeldinger, som kommer ovenfra.

 3. Stil krav til din leder – du kan ikke trylle

  Du skal turde stille krav til din leder, du skal turde fortælle klart og tydeligt, hvad der kan forventes af en given indsats, og hvad der kræves for at nå et ønsket resultat.

  Du må være ærlig om, at du ikke kan trylle, selvom det kunne være dejligt, hvis du kunne. Ved at melde klart ud, styrker du jeres fælles mulighed for at lykkes med opgaverne, for så kan din leder tage stilling til, om man vil investere i det, der skal til for at nå et givent resultat.

Med disse gode råd er I godt på vej til at lykkes med samarbejdet.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i, hvordan du kan løfte din konsulentpraksis til næste niveau? Så læs om vores uddannelsesforløb for konsulenter her:

Kontaktperson

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42