Gå til indhold

Ny evaluering: Flere gymnasieelever får mod på professionsuddannelserne

Københavns Professionshøjskole har sammen med fire hovedstadsgymnasier søsat en række undervisningsforløb, som skal bygge bro til professionsuddannelserne

Når man går i gymnasiet, så er det naturlige valg for mange kommende studenter at læse videre på en universitetsuddannelse. De skyldes bl.a., at gymnasieeleverne mangler kendskab til uddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. For gymnasielærere, som selv er universitetsuddannede, kan det samtidig være svært at se, hvordan undervisningen i gymnasiet i praksis kan kobles på professionsuddannelserne.

Derfor har Københavns Professionshøjskole udviklet syv nye undervisningsforløb. Forløbene er udviklet som led i projektet’ Faglig bro fra gymnasier til professionsuddannelser’, som med støtte fra Region Hovedstaden har fundet sted i et samarbejde med fire gymnasier – Gefion Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium og NEXT Sukkertoppen og NEXT Vestskoven.

”Ambitionen er, at flere gymnasieelever og lærere skal få en forståelse af, at mange af gymnasiets fag i den grad også kommer i spil på vores vigtige professionsuddannelser. Når fx pædagogen arbejder med psykologi, når det handler om børns trivsel. Så man behøver ikke at læse psykologi på universitet for at bruge det i praksis”, forklarer dekan Jakob Harder fra Københavns Professionshøjskole.

Undervisningsforløbene er bygget op om et række temaer, der kobler sig til Københavns Professionshøjskoles uddannelser. I forløbet ’Skoleliv i velfærdsstaten’ er det fx muligt at koble undervisningen i dansk og historie på gymnasiet tæt til læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Jakob Harder – Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet
Jakob Harder – Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet

Projekt Faglig Bro er netop blevet evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut. Her viser evalueringen, at gymnasieeleverne har fået nuanceret deres viden om professionsuddannelserne. Indblikket i, hvordan en pædagog eller sygeplejerske egentlig bringer deres faglighed i spil, har vækket gymnasieelevernes nysgerrighed og skabt mere respekt om professionerne.

”Vi har talt med elever, som fortæller os, at de har fået endnu større respekt for professionerne og det ansvar, der følger med arbejdet. Eleverne har især fået meget ud af mødet med de fagprofessionelle og de studerende på KP. De er også blevet imponerede over de fysiske omgivelser på KP, som har gjort et rigtig godt indtryk på dem. Eleverne fremhæver, at forløbene har været en anledning til at lære på en mere praksisnær måde, og det synes de er spændende”, siger Bella Marckmann, chefkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut.

Her følger et par udsagn fra evalueringsrapporten, hvor gymnasieeleverne fortæller, hvordan de oplevede undervisningsforløbet:

Det er givende, for du mærker direkte, hvilken forskel du gør. Du får direkte taknemmelighed, hvis du heler et sår, i stedet for fx at sidde med et Excel-ark
Jeg blev overrasket over, hvad det vil sige at arbejde med mennesker. Det er meget avanceret. Og hvor intimt det er at arbejde med mennesker
Jeg kunne rigtig godt lide det, vi lavede på besøget. Det var meget spændende. Det var ikke så lærertungt. Det var det praktiske. Vi havde allerede lært en masse teori, og så var det fedt, at vi fik lov til selv at prøve

Evalueringsrapporten viser også, at gymnasielærerne oplever engagement og nysgerrighed hos eleverne – især det kommer til at omsætte teoretisk viden til praksis. Det glæder Maja Bødtcher-Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier.

”Vi er virkelig glade for, at lærerne på tværs af KP og gymnasierne har formået at åbne elevernes øjne for flere uddannelsesveje og samtidig skabe nogle nye didaktiske og tematiske greb. Det er jo skørt, at hvis et ungt menneske tænker ’Jeg vil gerne arbejde med mennesker’, så er psykologi det, der kommer frem på lystavlen. Vi har så mange spændende uddannelser på professionshøjskolerne, hvor faglighed og praksis med mennesker går hånd i hånd”.

Projekt Faglig Bro har kørt over en toårig periode, hvor flere hundrede gymnasieelever har deltaget. Men ambitionen er at udbrede forløbene til alle gymnasier i Region Hovedstaden. Derfor afholder Københavns Professionshøjskole en stor konference den 20. august – med særligt fokus på, hvordan man som underviser kan formidle kernestof i gymnasiernes fag på en ny og mere virkelighedsnær måde.

Fakta om Projekt faglig bro

Der er syv forskellige undervisningsforløb i projekt Faglig bro. De er koblet til fagene psykologi, biologi, kemi, matematik, dansk, historie og samfundsfag i gymnasiet. Nedenfor er en oversigt over de forskellige undervisningsforløb:

  • ”Skoleliv i velfærdsstaten” til dansk og historie samt dansk-historie-opgaven med kobling til lærer.
  • ”At gøre en forskel i velfærdsstaten” til samfundsfag med kobling til socialrådgiver og pædagog.
  • ”Ulighed i velfærdsstaten” til historie med kobling til socialrådgiver og sygeplejerske.
  • “Udvikling hos børn og unge i udsatte positioner” til psykologi med kobling til socialrådgiver, pædagog og lærer.
  • ”Stråling, billeddannelse og databehandling” til fysik med kobling til radiograf.
  • ”Blod og kredsløb” som et tværfagligt forløb i biologi og/eller kemi med kobling til bioanalytiker og sygeplejerske.
  • ”Leg med didaktik” til matematik (kan anvendes på flere niveauer og i andre naturvidenskabe­lige fag) med kobling til lærer.

Forløbene vil være tilgængelige på KP’s hjemmeside fra den 7. august: www.kp.dk/fagligbro

Jakob Harder

Dekan

+45 21 73 18 19

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83

Bella Marckmann

chefkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut

+45 35 25 46 43

Maja Bødtcher-Hansen

rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier

+45 38 32 04 10