Gå til indhold
Campus Bornholm - Campus

Kvote 1: Situationen på Campus Bornholm er uholdbar

Blot 17 ansøgere har valgt lærer- og pædagoguddannelsen på Bornholm som deres førsteprioritet.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er netop overstået, og det endte med en trist søgning til Københavns Professionshøjskolers uddannelser på Campus Bornholm. Lærer- og pædagoguddannelsen modtog 25 ansøgninger, heraf 17 førsteprioritetsansøgninger. Det får nu konsekvenser for den måde, som undervisningen bliver gennemført for nye studerende. 

På pædagoguddannelsen er der otte ansøgere, hvilket er for lidt til at oprette et almindeligt hold. Derfor har Københavns Professionshøjskole besluttet at slå pædagoguddannelsens hold sammen med meritpædagoguddannelsen på Bornholm, hvor der begynder 10-15 nye studerende efter sommerferien. 

“Vi har valgt en alternativ løsning på pædagoguddannelsen, fordi vi havde muligheden for at slå grunduddannelsen sammen med merituddannelsen. Men det er kun en nødløsning, som vi laver for den kommende årgang. Det er ikke en ny model, som vi har indført. Alle kan desværre se, at situationen på Bornholm er kritisk og uholdbar”, forklarer Anne Vang Rasmussen. 

På læreruddannelsen er der ni ansøgere på Bornholm. Det er en fremgang i forhold til sidste år med blot to ansøgere – hvor læreruddannelsen slet ikke oprettede et hold. Det gør man i år, men undervisningen bliver netbaseret. 

“Ni ansøgere er desværre for lidt til at oprette et fysisk hold på læreruddannelsen, så vores ansøgere vil blive tilbudt en plads på vores netbaserede læreruddannelse. Praktik og vejledning vil stadig finde sted på Bornholm, men resten vil foregå digitalt”, siger Anne Vang Rasmussen. 

Fra 300 til 80 studerende

For fem år siden havde Københavns Professionshøjskole 300 studerende på Campus Bornholm. I dag er tallet faldet til 80 studerende. Derfor har Københavns Professionshøjskole tidligere i år afholdt en workshop med et såkaldt Fremtidslaboratorium på øen, hvor politikere, regionskommunen og andre uddannelsesinstitutioner kom med løsningsforslag til, hvordan man kan vende udviklingen på Bornholm. 

Ifølge arbejdsmarkeds- og digitaliseringschef Allan Westh fra Bornholms Regionskommune er der sat initiativer i gang for at gøre det endnu mere attraktivt at være studerende på Bornholm i de kommende år. 

“Lige nu vil Bornholms Regionskommune sammen med KP gøre, hvad der er muligt for, at de tilpassede uddannelser opleves som kvalitetsuddannelser. Og hvor uddannelsen kommer til at være endnu mere integreret med praksis ude i kommunens institutioner og skoler, både i de normale praktikforløb, men også ved at praksis inddrages yderligere via løbende projekter og små praktikforløb”, siger Allan Westh. 

”Bornholms Regionskommune glæder sig til at byde de nye studerende velkommen og står også parat med mange spændende job og karrieremuligheder, når uddannelsen er i hus”.

Anne Vang Rasmussen

rektor for Københavns Professionshøjskole

+45 20 69 13 93

Allan Westh

arbejdsmarkeds- og digitaliseringschef, Bornholms Regionskommune

+45 30 18 18 84

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83