Gå til indhold
Studie Cafe

Kvote 1: Færre vil være sygeplejerske i hovedstadsområdet

Efter flere års fremgang oplever sygeplejerskeuddannelsen på KP nu et voldsomt fald i antallet af ansøgere. Det er kritisk for hovedstadsområdets sundhedsvæsen, der i forvejen kæmper med ledige stillinger og lukkede sengeafsnit, advarer rektor Stefan Hermann.

Ansøgningsfristen for kvote 1 til de videregående uddannelser er netop overstået, og Københavns Professionshøjskole oplever en tilbagegang i antallet af ansøgere til stort set samtlige af vores 21 uddannelser.

I år har Københavns Professionshøjskole modtaget 20.551 ansøgninger, heraf 6.447 førsteprioritetsansøgninger. Til sammenligning lød tallet på 25.832 ansøgninger i 2021, hvoraf 7.823 var førsteprioritetsansøgninger. Det er en samlet tilbagegang på 17,6 procent i forhold til sidste år. Særligt sygeplejerskeuddannelsen er hårdt ramt med en nedgang på 26,9 procent.

Rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole er ikke overrasket over tallene, da Københavns Professionshøjskole allerede tilbage i marts 2022 oplevede en nedgang ved kvote 2-ansøgningerne. I øvrigt sammen med landets øvrige professionshøjskoler.

”Vi bevæger os støt og sikkert mod store kvalitetsfald i velfærden. Alle ved det, men kun meget få har vilje til at adressere udfordringen og tage ansvar. Borgernes stigende forventninger og nye politiske ambitioner på skoleområdet, det sociale område, sundhedsområdet eller dagtilbudsområdet smuldrer, når der ikke er tilstrækkelig med lærere, sygeplejersker, pædagoger etc.”, siger Stefan Hermann.

Portræt af Stefan Hermann
Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole (Foto: Asger Hunov)

En prognose fra Damvad Analytics viser, at der kommer til at mangle ca. 9.600 pædagoger, lærere og sygeplejersker i hovedstadsregionen i 2030. Damvads dystre fremskrivninger skal ses i lyset af, at det allerede i dag er svært at besætte ledige stillinger på skoler, daginstitutioner og hospitaler.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser desuden, at hele 47 procent af jobopslagene til sygeplejerske i Region Hovedstaden i 2021 ikke blev besat. Det tilsvarende tal for ledige pædagogstillinger lød på 36 procent.

”Det var herligt at Tour’en kom til Danmark, men det er nedtur med så massiv tilbagegang i søgningen. Med mindre der for alvor tages fat skal vi indstille os på mindre omsorg og nærvær for børnene i dagtilbud, ringere undervisning i folkeskolen og svækket pleje og behandling af store patientgrupper. Det vil udfordre velfærdskontrakten.”, advarer Stefan Hermann.

”Vi forsøger som professionshøjskole at tænke kreativt og nyt. Med f.eks. merituddannelser som sporskifte og tættere samarbejde med kommunerne for at sikre en bedre overgang mellem undervisning og praksis. Men vi har brug for, at de store håndtag kommer i brug.”

Flere unge udskyder studiestart

Ifølge Anine Skjøt Møller, leder af Studievejledningen på Københavns Professionshøjskole, er der flere forklaringer på, hvorfor færre unge har søgt ind på professionshøjskolerne i år.

”Efter flere år med corona-nedlukninger så har verden omsider åbnet sig igen. Der er ingen tvivl om, at udlandsrejser, højskoleophold, studierelevante jobs og velbetalte ufaglærte jobs trækker i vores potentielle ansøgere. Ledigheden er også historisk lav, så der er mange unge, der vælger at skyde studiestarten til fordel for en fast indtægt, der kan betale regningerne på den korte bane”, siger Anine Skjøt Møller.

Derudover er der hård kamp om studenterne i hovedstadsområdet med mange konkurrerende uddannelsestilbud. De seneste tal viser, at blot 23 procent af Region Hovedstadens ansøgere med stx-baggrund søgte mod Københavns Professionshøjskole. Til sammenligning var tallet 39 procent for professionshøjskolerne i Region Nordjylland og 35 procent i Region Syddanmark.

”Vi kæmper meget mod den motorvej, der fører unge studenter fra hovedstadsregionen direkte på universitetet og uden om f.eks. lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen. Mange unge har slet ikke nok kendskab til vores uddannelser, så vi har brug for et tættere samarbejde med gymnasierne”, forklarer Anine Skjøt Møller.

Hun understreger, at det ikke er alle Københavns Professionshøjskoles uddannelser, der kæmper med ansøgertallene. Under coronapandemien oplevede uddannelser som bioanalytiker, laborant og radiograf en stigende interesse fra unge, som f.eks. havde arbejdet som podere i et testcenter. Og alle tre uddannelser opretholder igen i år en stabil søgning via kvote 1.

For yderligere oplysninger:

Anine Skjøt Møller, leder af Studievejledningen, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 24 23 44 43

Michael Duus Andersen, pressechef, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23 44 53 83

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside