Gå til indhold

Herlev-Gentofte Hospital fremmer SOSU-assistenters karriereveje

Herlev-Gentofte Hospital står som det første hospital i landet med et færdigt kompetenceudviklingsprogram, der er målrettet hospitalets social- og sundhedsassistenter. KP har talt med chefsygeplejerske Puk Vad Vestergaard om, hvad det betyder for medarbejdergruppen.

Social- og sundhedsassistenterne har nu et gennemarbejdet program til udvikling af deres kompetencer. Det er i sig selv en stor ting – og på høje tid. Nu er opgaven som hospital og afdeling at sætte handling bag ordene og understøtte den enkelte social- og sundhedsassistent i at styrke sin faglighed.

Siger Puk Vad Vestergaard, chefsygeplejerske på Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Kræftbehandling.

Hvad giver programmet SOSU-assistenterne?

Formålet med programmet er at udvikle og styrke fagligheden hos den enkelte social- og sundhedsassistent og afdække kompetencer, udviklingsmuligheder og ønsker om fremtidige kompetencer. Dét, som social- og sundhedsassistenterne får, er muligheden for målrettet faglig udvikling og forhåbentlig også en arbejdsplads, som der er perspektiver i at arbejde for.

Helt konkret betyder det, at en klinisk sygeplejespecialist følger en social- og sundhedsassistent i to dage. Med udgangspunkt i 15 grundlæggende områder af den basale sygepleje vurderer sygeplejespecialisten assistentens styrker og udviklingspotentialer. Herefter dokumenteres det, hvor den enkelte assistent er fagligt stærk, og hvor vi som arbejdsplads kan sætte ind med faglig kompetenceudvikling.

Herlev-Gentofte Hospital fokuserer særligt på, hvad social- og sundhedsassistenten er motiveret for. Kompetenceudviklingsprogrammet står dermed ikke alene, men kombineres med dét, der motiverer den enkelte.

”Gennemsigtighed ift. den enkeltes styrker og udviklingspotentiale bliver tydeliggjort, og når man som social- og sundhedsassistent er motiveret for en faglig retning, så taler vi om, hvordan vi kommer derhen. Det kan fx være nødvendigt at udarbejde en uddannelsesplan. Kompetenceudviklingsprogrammet gør det let at have en struktureret dialog om muligheder og begrænsninger og at score social- og sundhedsassistenten i forhold til kompetencevurderingsskemaet. Jeg glæder mig meget over programmets anvendelighed. Det bliver transparent for alle – hvilke ønsker den enkelte har, og hvilke muligheder der er”, siger Chefsygeplejerske Puk Vad Vestergaard.

’Udskrivelseskoordinator’ er én karrierevej

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvad Herlev-Gentofte Hospital kan tilbyde af karriereveje og faglig udvikling. I Afdeling for Kræftbehandling kan de eksempelvis tilbyde social- og sundhedsassistenter en specialisering som udskrivningskoordinator.

”Hos os bliver social- og sundhedsassistenten trænet i at have opgaver, hvor hun eller han orienterer sig i patientens forløb på tværs af sektorer – fx for at danne sig et overblik over, hvilke tilbud der er for patienten i kommunalt regi. Som udskrivelseskoordinator lærer social- og sundhedsassistenten at udskrive patienterne fra hospitalerne, så vi sikrer effektive sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Man er med til at sikre, at samarbejdet mellem patient og sektorer sker hensigtsmæssigt, når patienten vender hjem til sin kommune. Det er vigtigt, at patienterne oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet i overgangen fra hospital til det nære sundhedsvæsen, og det hjælper udskrivelseskoordinatoren med,” siger Puk Vad Vestergaard.

Et springbræt til flere karriereveje

Med kompetenceudviklingsprogrammet får social- og sundhedsassistenter på Herlev-Gentofte Hospital mulighed for at vælge mellem mange forskellige karriereveje. Det kan bl.a. være som modtagerassistent eller ressourceperson inden for palliation. Med fokus på den enkelte social- og sundhedsassistent sætter hospitalet ind med kompetenceudvikling, og det betyder, at medarbejderen får et godt springbræt til en karrierevej på hospitalet.

Vi skal være tydelige i forhold til, hvilke karrieremuligheder social- og sundhedsassistenter har hos os, og vi skal hjælpe dem på vej hen imod det, de brænder for at arbejde med,” understreger Puk Vad Vestergaard.

Hospitalet indgår i et partnerskab med KP

For at blive i karrieresporet ’udskrivelseskoordinator’, så er det et godt eksempel på, hvordan den del af kompetenceudviklingsprogrammet – og ønsket om at blive specialiseret som social- og sundhedsassistent – er blevet understøttet og kvalificeret i et samarbejde med en ekstern vidensinstitution.

Herlev-Gentofte Hospital indgår nemlig i et partnerskab med Københavns Professionshøjskole, som supplerer og understøtter karrierevejen med praksisnær viden og nye færdigheder i forhold til lige netop den funktion. Københavns Professionshøjskole har desuden været involveret i udviklingen af det konkrete kompetenceudviklingsprogram på hospitalet.

”KP understøtter kompetenceudviklingsprogrammet med blandt andet akademimodulet ”Sammenhængende forløb’. Her er KP med til at uddanne og kompetenceudvikle social- og sundhedsassistenter, som ønsker at gå i den retning. Samarbejdet, som vi har haft med KP, har været et partnerskab. Det har været et unikt samarbejde, ift. at komme frem til en forståelse for, hvad det reelle behov for social- og sundhedsassistenterne er, når vi taler om kompetenceudvikling,” afslutter Puk Vestergaard.

Regionalt samarbejde om videreuddannelse til SOSU-assistenter

Det er ikke kun SOSU-assistenter fra Herlev-Gentofte Hospital, der får praksisnær viden i form af formel kompetencegivende videreuddannelse.

I efteråret 2023 starter for første gang et hold social- og sundhedsassistenter fra Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital, Amager-Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital og Bispebjerg Frederiksberg Hospital sammen på et af akademiuddannelsen i sundhedspraksis’ moduler.

Det drejer sig om i alt 4 moduler i perioden 2023-2025, hvor det enkelte hospital stiller op med et fast antal SOSU-assistenter til hvert hold. Forløbet består af modulet ‘Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis’ i efteråret 2023 og dernæst modulet ‘Sammenhængende forløb’ i foråret 2024.

Det er første gang, at hospitalerne samarbejder om kompetenceudvikling på SOSU-området, og det er kulminationen af en længere samarbejdsproces mellem Københavns Professionshøjskole, chefsygeplejersker, direktioner, fællestillidsrepræsentanter og SOSU-assistenter om behovet for kompetenceudvikling på de fem hospitaler.

Vil du vide mere?

Læs videre her, hvis du er interesseret i at vide mere om, hvad Københavns Professionshøjskole tilbyder af formel kompetencegivende videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter:

Kontaktperson

Marie-Louise Sederberg

Chefkonsulent

+45 51 38 05 84