Gå til indhold
Pædagog og børn

Få gode råd om hvordan du udvikler praksis

”Vil du give transfer og udvikling af praksis de bedste vilkår, så skal kompetenceudvikling ud af undervisningslokalet og ind på rød stue”, siger Henrik Dich, leder af dagtilbudsområdet i Bornholms Regionskommune.

Det kan være svært at omsætte det lærte fra et kursus til reel udvikling af pædagogisk praksis. Når mandag morgen rammer dig, kan de medrivende samtaler og udviklende perspektiver fra undervisningslokalet pludselig virke langt væk, og den uformelle ’best practice’ vinder (igen) terræn.

Transfer er en vigtig del af kompetenceudvikling

Bliver det på den måde igen hverdag, er der risiko for, at daginstitutionen udvikler en pasningskultur og ikke en læringskultur, hvor medarbejderne reflekterer over og justerer den pædagogiske praksis. Skal dét ske, er det vigtigt, at fokus er på transfer, og hvordan vi skaber de bedste vilkår for, at ny viden bliver overført til daginstitutionens virkelighed.

Her skal transfer være en central del af kompetenceudviklingen. Det er ikke nok bare at sende medarbejdere afsted på et kursus. Det mener Henrik Dich, som er leder for dagtilbudsområdet i Bornholms Regionskommune:

“Jeg mener, at kompetenceudvikling og transfer skal helt ind på rød stue før, vi kan arbejde med reel udvikling af den pædagogiske praksis. Det er vigtigt, at det lærte får en konkret og udviklende værdi for den enkelte medarbejder”.

Lederen bør have en central rolle i transfer-processen

Til daglig er Henrik Dich ansvarlig for Bornholms 17 børnehuse, en specialbørnehave, Dagpleje og det specialpædagogiske team, ligesom han står i spidsen for de efter- videreuddannelsesindsatser, der skal udvikle regionskommunens 0-6 års område og skabe det gode børneliv på øen.

Sammen med ledere og pædagoger fra de forskellige daginstitutioner har Henrik gode erfaringer med, hvad der kan skabe en effektiv og god transfer-proces, når medarbejderne vender tilbage fra et kompetenceudviklingsforløb med nye færdigheder, der helst skal igangsætte en ønsket udvikling og pædagogfaglig indsats. Fx er det vigtigt, at institutionslederen har en central rolle i facilitering af transfer-processen.

Henrik Dich forklarer:

”Alle analyser og vores samarbejde med Københavns Professionshøjskole viser, at når lederen er med til at facilitere transfer-processen, så lykkes medarbejderne bedre med at skabe udvikling og med at justere den lokale og pædagogfaglige praksis, end hvis lederne ikke er involverede. For at skabe høj transfer er det vigtigt, at der er en dialog mellem ledelse og medarbejderne, så der kommer en oversættelse fra teori til handlinger, der giver mening for medarbejderne og den kontekst, de er en del af – fx hvad betyder det for os? Hvordan kan vi se det ude i gården?”.

Henrik uddyber:

“Her er det også vigtigt, at lederen kan åbne op for dialog, nysgerrighed og nuancer ift., hvor medarbejderne og institutionen er, og hvor institutionen skal hen. Når de fx taler om tidlig indsats – hvad betyder tidlig indsats så i praksis for medarbejdere, børnene og forældrene? Hvis ikke de er enige om et fælles ståsted og en fælles forståelse, så bliver det svært at bevæge sig i samme retning og sikre børnene en god trivsel og en god udvikling”.

Lad undervisningen ske ’on the spot’

For at give kompetenceudvikling og transfer de bedste vilkår for også at føre til reel udvikling af praksis, har Bornholms Regionskommune samarbejdet med Københavns Professionshøjskole om at få undervisningen til at foregå dér, hvor praksis skal udvikles – så kompetenceudviklingen sker ’on the spot’ i daginstitutionen.

Dermed bliver undervisningen tilpasset konteksten, og læringen bliver virkningsfuldt omsat til den konkret pædagogiske virkelighed – børnegruppen, forældrene, personalets viden og erfaringer. Denne tilgang har skabt meningsfulde diskussioner, som har styrket udvikling af praksis i den enkelte institution.

Og spørger du Henrik Dich, så er han overbevidst om, at netop denne tilgang til kompetenceudvikling er noget, som vi vil se mere af i fremtiden.

”Læringsmiljøer, som er skabt på de store læringsinstitutioner, skal vi have ud og leve i daginstitutionerne. Så de kommer til at leve i og skabe reel udvikling af praksis. Sætter vi de innovative læringsmiljøer fra uddannelsesinstitutioner ind i dagtilbuddenes kontekster, vil vi skabe mere trivsel hos børnene, større medarbejderglæde og glade forældre. Det er det miljø, vi skal skabe. Det kommer til at løfte dagtilbudsområdet fremover, tror jeg. Fordi man kan se, at der er mening med og evidens for det, man foretager sig”, afrunder Henrik Dich.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om, hvad Københavns Professionshøjskole kan tilbyde at skræddersyede forløb?

Kontaktperson

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28