Gå til indhold
" "

Evalueringspædagoger bliver en fast del af hverdagen

Gentofte Kommune videreuddanner pædagoger til at kvalificere og etablere en ny evalueringskultur på tværs af 40 daginstitutioner.

I slutningen af juni 2022 blev de første evalueringspædagoger i Gentofte Kommune færdiguddannet. Med et udvidet kendskab til pædagogisk evaluering i bagagen har de fået ansvaret for at iværksætte lokalt forankrede evalueringsaktiviteter, som skal udvikle den pædagogiske hverdag i kommunens 40 daginstitutioner på 61 matrikler.

Det er begyndelsen på en indsats, der skal etablere en styrket evalueringskultur på tværs af kommunens daginstitutioner og er en del af det nationale udviklingsprojekt, som blev skudt i gang i 2018 ifm. den nye dagtilbudslov.

Hvordan etablerer man en lokal forankret evalueringskultur?

Den nye dagtilbudslov medførte en række nye opgaver i den enkelte institution og et nyt skærpet fokus på, hvordan pædagoger og ledere udvikler en evalueringskultur, der stimulerer de lokale læringsmiljøer og giver personalet viden om, hvordan de griber kvalitetsudvikling an i den enkelte institution.

Men hvordan etablerer du en lokalt forankret evalueringskultur, der stimulerer kvalitetsudviklingen på din arbejdsplads?

Det spørgsmål stillede flere dagtilbudsledere til forvaltningen og til sig selv, da de skulle i gang med opgaven.

Brug for hjælp til at løfte opgaven

Lederne udtrykte, at de havde brug for hjælp til at løfte evalueringsopgaven, herunder forbedre personalets evne til at evaluere pædagogiske aktiviteter som en integreret og systematisk del af deres arbejde.

Derfor valgte kommunen at uddanne en række pædagoger til at blive evalueringspædagoger. Et begreb de selv har skabt. Evalueringspædagogerne skal understøtte den lokale udvikling af evalueringskulturer i kommunens daginstitutioner og dermed bidrage til en øget pædagogisk kvalitet.

I første omgang ledte tankerne om ‘evaluering’ ikke ligefrem hen på leg og læring blandt personalet, men var et initiativ, der i højere grad rimede på ‘papirarbejde’. Derfor har man i Gentofte Kommune siden 2018 haft fokus på at udvikle evalueringskulturen – og et tilsvarende mindset – i den enkelte daginstitution.

Maria Lærke-Lüttge, som er projektleder på projektet og ansat som specialkonsulent på Gentofte Kommune, forklarer:

”Der er en tendens til på dagtilbudsområdet at opfatte evaluering som noget komplekst, tidskrævende og ofte meget skrifttungt arbejde, der tager tid væk fra børnene – fra kerneopgaven. Det er det mindset, vi gerne vil ændre, så ledere og pædagogisk personale i stedet betragter evaluering som en vigtig og integreret del af det pædagogiske arbejde med at skabe de bedst mulige læringsmiljøer for vores børn. Vi skal være optaget af både at skabe viden og få den viden tilbage i praksis, så den kan løfte det allerede gode arbejde, som laves derude.”

Sparring sker pædagog-og-pædagog-imellem

Kommunen har fra tidligere positive erfaringer med at uddanne en gruppe af det pædagogiske personale til at hjælpe andre pædagoger med pædagogfaglige tiltag som for eksempel inklusionsudfordringer. Erfaringen er, at for at skabe udvikling af pædagogisk praksis, er det vigtigt, at pædagogerne bliver mødt af en anden pædagog, som også har et hands-on kendskab. Det er pædagog-og-pædagog-imellem, at den gode faglige sparring sker.

Derfor valgte kommunen at uddanne en gruppe pædagoger til at blive evalueringspædagoger. En ny pædagogfaglig profil, der fremover bliver en central del af kvalificering og etablering af en ny evalueringskultur på tværs af kommunens 40 daginstitutioner.

Målet er, at den nye evalueringskultur bliver en motor for pædagogfaglig udvikling og er med til at fastholde en høj kvalitet i de enkelte dagtilbud.

En udvidet værktøjskasse og et godt netværk

Gennem et partnerskab med Københavns Professionshøjskole har Gentofte Kommune uddannet 6 evalueringspædagoger, der på sigt – og via konkrete værktøjer og videndeling – skal understøtte en ny evalueringskultur på tværs af daginstitutionerne.

”Evalueringspædagogernes uddannelse har bestået af en kombination af undervisning, supervision og konsultative øvelsesforløb i pilotinstitutioner, der til sammen skulle give dem et udvidet kendskab til pædagogisk evaluering som mindset og redskab, som de også er i stand til at formidle til andre. Ligesom de er blevet klædt på til at kunne identificere mulige udviklingszoner i andre dagtilbud og rådgive institutionerne i brugen af konkrete redskaber til, hvordan disse kan styrkes,” fortæller Maria Lærke-Lüttge.

Vi glæder os til at følge udviklingen i Gentofte Kommune.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om partnerskaber og skræddersyede forløb?

Se her, hvad Københavns Professionshøjskole kan tilbyde på 0-6-årsområdet.

Konsulentydelser på dagtilbudsområdet
Få hjælp til at arbejde med den pædagogiske læreplan, og styrk børns læring, udvikling og trivsel i dagtilbud.

Konsulentydelser på området for tidlig indsats
Styrk det tværprofessionelle samarbejde, og skab bedre betingelser for sund udvikling og trivsel for alle 0-6-årige børn og deres familier.

Kontaktperson

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28