Gå til indhold
Tre lærerstuderende udendørs smiler til kameraet

Endelig udflytningsaftale har forbedringer på økonomien

Et politisk flertal på Christiansborg er netop blevet enige om udflytningsaftalen af uddannelser. Selv om aftalen er bedre end regeringens udspil, så er det stadig dyrt at drive og etablere nye uddannelsesudbud uden for København, fastslår Stefan Hermann.

Efter mange måneders forhandlinger er et politisk flertal bestående af Regeringen, Venstre, SF, Konservative, Danske Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne tirsdag blevet enige om udflytningsaftalen om uddannelsespladser – kaldet ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’.

Udflytningsaftalen får økonomiske konsekvenser for Københavns Professionshøjskole, forklarer ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen, da der er betydelige omkostninger forbundet til udflytningen.

”Jeg vil gerne rose, at der i den endelige udflytningsaftale nu er afsat ekstra midler til Københavns Professionshøjskole, når vi skal etablere og drive nye uddannelsesudbud uden for København. Det er meget positivt og en klar forbedring i forhold til regeringens første udspil, som var markant underfinansieret for Københavns Professionshøjskoles vedkommende”, forklarer Søren Rotvig Erichsen.

”Vi ser dog stadig ind i en udflytningsaftale, som kommer til at presse Københavns Professionshøjskole på mange fronter. Vi har blandt andet på nuværende tidspunkt ikke den bygningsmasse, der skal til for at gennemføre udflytningen i Hillerød. Vi skal ligeledes tilpasse os – også bygningsmæssigt – til et mindre optag i København. Det vil kræve stor energi fra vores side, som vi naturligvis hellere ville have brugt på at levere undervisning, vejledning og feedback til vores studerende”.

portræt af Søren Erichsen
Søren Rotvig Erichsen, ressourcedirektør, Københavns Professionshøjskole

Ny læreruddannelse i Hillerød

For Københavns Professionshøjskoles vedkommende betyder aftalen, at der etableres en ny læreruddannelse i Hillerød, hvor der udflyttes 66 årlige studiepladser fra de nuværende læreruddannelser i København og Frederiksberg.

Der eksisterer i forvejen en sygeplejerskeuddannelse og socialrådgiveruddannelse på Campus Hillerød, og de vokser ifølge udflytningsaftalen med henholdsvis 120 og 64 årlige studiepladser. Pladserne findes ved at udflytte studiepladser fra sygeplejerskeuddannelsen i København og socialrådgiveruddannelsen på Frederiksberg.

Herudover indgår det i udflytningsaftalen, at såfremt økonomien og ansøgertallet tilsiger det, kan der flyttes yderligere 150 studiepladser ud af København frem mod 2030.

Aftalepartierne skriver ligeledes, at Københavns Professionshøjskole frem mod 2030 skal arbejde videre med ”at etablere et nyt udbud af sygeplejerskeuddannelsen i en af omegnskommunerne til København med op til 100 nye uddannelsespladser”.

Endelig skal Københavns Professionshøjskole udflytte eller reducere optaget på vores uddannelser i København med 7,2 procent frem mod 2030 – fraregnet læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Det svarer til et reduceret optag på ca. 100 årlige pladser.

Rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole
Rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole

Fjern loft over optag i København

Rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole er glad for, at den endelige aftale er knap så indgribende for hovedstadsområdet som regeringen oprindelige udspil, der blev præsenteret i juni 2021. Dengang skulle Københavns Professionshøjskole som minimum flytte 500-550 studiepladser ud af København inden for lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen samt etablere 150 nye studiepladser uden for hovedstaden.

”Vi har de seneste måneder argumenteret sagligt og fagligt for, at hovedstadsområdet allerede i dag har voldsomme rekrutteringsudfordringer i daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og hospitaler. Derfor er det positivt, at kravene til omfanget af udflytningen er blevet justeret, selvom vi skal lave en meget stor omlægning”, siger Stefan Hermann.

”Når det så er sagt, så har Københavns Professionshøjskole netop oplevet en alarmerende nedgang i antallet af ansøgere via kvote 2 til vores uddannelser. En samlet nedgang på 20 procent i forhold til sidste år. Sygeplejerskeuddannelsen gik hele 30 procent tilbage. Set i det lys virker det stadig noget bagvendt at rykke studiepladser ud af København, hvor vi jo trods alt får flest ansøgere til vores uddannelser. Vi havde helst set, at politikerne havde fjernet loftet over vores optag i København, men er glade for at tillægsaftalen har indrømmelser, ikke mindst på økonomien”.

En analyse fra Damvad Analytics viser, at hovedstadsregionen kommer til at mangle ca. 9.800 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere i 2030. Derfor efterlyser Stefan Hermann – lige som resten af rektorerne på landets professionshøjskoler – en national rekrutteringsplan på velfærdsområdet.


For yderligere oplysninger:

Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 26 13 73 97

Søren Rotvig Erichsen, ressourcedirektør, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 51 63 25 50

Michael Duus Andersen, pressechef, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23 44 53 83

Læs den endelige udflytningsaftale på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Fakta om Københavns Professionshøjskole

– Har cirka 21.000 studerende.

– Har Danmarks største pædagoguddannelse med ca. 6.000 studerende, største læreruddannelse med ca. 3.500 studerende og største sygeplejerskeuddannelse med ca. 4.000 studerende.

– Udbyder 22 grunduddannelser: Lærer, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, administrationsbachelor, administrationsøkonom, psykomotorisk terapeut, laborant, laboratorietekniker, pædagogisk assistent, tegnsprogstolk, tekstilformidler, katastrofe- og risikomanager, natur- og kulturformidler, sundhedsadministrativ koordinator, professionsbachelor i skat og ernæring og sundhed.

– Uddanner årligt ca. 4.500 professionsbachelorer.

– Er en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

– Har hovedsæde på Campus Carlsberg på Vesterbro i København og fordeler sig på 11 forskellige adresser i København, Hillerød, Helsingør, Nødebo og på Frederiksberg og Bornholm.