Gå til indhold

Vores værktøjskasse

Vi anvender Praksisudviklingsmodellen i dialogen med jer om jeres udviklingsbehov og ønsker, så vi sammen kan indkredse hvilke formater og metoder, der passer bedst til jeres behov.

NCE går foran, ved siden af, bagved og videre med jer i udviklingen af jeres praksis.

Sådan samarbejder vi

Praksisudviklingsmodellen viser, hvordan NCE inviterer til praksisudvikling fra start til slut: Fra de første indledende oplæg til den afsluttende evaluering og forankring. Vi kan understøtte og bidrage i hele processen med henblik på at styrke skolen eller organisationens samlede kapacitet.

NCE praksisudviklingsmodellen. Opdelt i fire: foran, ved siden af, bagved og gå videre. Foran består af forskningsbaseret viden, strategi, handleplaner og fremtidsscenarier. Ved siden af er sparring, facilitering, eksperimentering og produktion af indhold. Bagved er opfølgning, analyse, evaluering og dokumentation. Gå videre er lokal implementering, forankring og governance.

Praksisudviklingsmodellen

Hos NCE følger vi Jeres udvikling fra flere forskellig vinkler og modellen består af følgende elementer:

  • Ekspert- og vidensoplæg: Kortere oplæg, hvor vi præsenterer nyeste viden inden for et givent område, i kombination med refleksionsøvelser og gruppedrøftelser for at styrke relevansen ind i praksis
  • Masterclass for ledere: Bliv inspireret, opdateret og udfordret af førende forskere indenfor udvalgte temaer
  • Samskabende workshops: Kortere eller længere forløb, hvor vi primært fungerer som facilitatorer i en samskabende og inddragende proces med fokus på udvikling af ny praksis.
  • Didaktiske udviklingsværksteder, hvor undervisere fx udvikler eller redidaktiserer nye læremidler
  • Udviklingsorienteret evaluering: Vi arbejder med evaluering af forskellig art med fokus på udvikling af ny praksis.
  • Kulturanalyse: Vi undersøger nuværende praksis med inddragelse af de relevante aktører med henblik på at præsentere en analyse af nuværende praksis og fremtidige kompetencebehov.

 

  • Pædagogisk og didaktisk sparring og rådgivning på strategiudvikling, implementering og forankring.
  • Videndeling og formidling af den viden, der er oparbejdet i forløbet i form af fx korte handleanvisende anbefalinger og opsamlinger

Hvis jeres behov primært er enkelte oplæg, workshops eller andre afgrænsede indsatser, står vi naturligvis også klar og finder sammen den bedste løsning.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder, og hvad vi kan tilbyde.

Anne Mette Lundstrøm Jacobsen

Specialkonsulent

+45 51 63 28 43