Gå til indhold

Grøn omstilling

Vi har grønne pædagogiske specialister på hele erhvervsuddannelsesområdet og tilbyder forskellig former for opkvalificering.

Erhvervsuddannelserne og AMU er centrale i den grønne omstilling ift. at kvalificere fremtidens og nutidens faglærte til at drive den grønne omstilling i de forskellige erhverv.

Samarbejdsområder

Vi hjælper med opkvalificeringen hvad enten det er gennem undervisning, oplæg, evaluering af grønne indsatser eller samarbejde om andre specifikke opgaver.

Vi præsenterer den nyeste, forskningsbaserede viden om hvilke erhvervsdidaktiske greb og værktøjer, der udvikler elevernes grønne handlekompetencer.

Hør og gå i dialog om fx:

  • Udvikling af merkantile bæredygtigheds-kompetencer til forretningsgørelse.
  • Undervisning til praktisk-teknisk bæredygtighed ​
  • Social bæredygtighed og grøn omstilling på velfærdsuddannelserne ​​
  • Elevinddragende grøn undervisning til fremtidens bæredygtige landmænd.

Få viden, vejledning og sparring til at:

  • Navigere i de nye grønne kompetenceprofiler​. Hvad er grønne kompetencer for mit fagområde?
  • Sikre overblik og progression i elevernes undervisning til bæredygtig udvikling.
  • Inddrage brancherettede elementer​.

Find ud af hvad der virker! Systematiske evalueringer kan:

  • Tydeliggøre præcis hvilke elementer, der gør en forskel i jeres grønne indsatser
  • Inddrage data, der giver indblik og input til nye handlinger

Særligt tilrettelagt diplommodul i bæredygtighed, tilrettelagt for undervisere på IBC i samarbejde med Viden om Data

Projekt om grøn efteruddannelse af de faglærte med fokus på energirigtig kørsel og klimakompetence i samarbejde med AMU Fyn og AMU JUUL

Undersøgelse af fremtidens kompetencebehov i plastbranchen og kompetenceudvikling af lærerne

Didaktisk rådgivning og evaluering i forbindelse med projekt om vidensbaseret grøn omstilling af tømreruddannelsen

Masterclass om uddannelse til bæredygtig udvikling i velfærdsuddannelserne

Vores erfarne konsulenter kan hjælpe med at udvikle og facilitere processer, oplæg med nyeste viden inden for området, procesfacilitering, ekspertbistand til skolens ledelse og lærere samt projektledelse.

Kontakt

Ønsker du mere information om, hvordan vi kan hjælpe med at skabe den rette undervisning i bæredygtighed og grøn omstilling.

Anne Mette Lundstrøm Jacobsen

Specialkonsulent

+45 51 63 28 43