Gå til indhold
Facade på KP

Ledercoaching

Coaching giver dig mulighed for at drøfte dine problemstillinger og dine handlemuligheder med en professionel samtalepartner.

På Københavns Professionshøjskole tilbyder vi individuel ledercoaching og coaching af ledergrupper. Som leder skal du hele tiden træffe valg, der har betydning for den enkelte medarbejder, organisationen og dig selv.

Med ledercoaching får du en professionel samtalepartner, der kan give dig nye perspektiver, klarhed og et tydeligere beslutningsgrundlag. Med et coachingforløb opnår du fokuseret udvikling af dine lederkompetencer og sparring på konkrete ledelsesudfordringer.

Det faglige indhold

Fokus er på:

 • værdirefleksion
 • identitetsarbejde
 • iagttagelse af den organisatoriske sammenhæng du/I skal fungere i og med
 • at kvalificere til at understøtte organisationens kerneopgave
 • at træffe valg
 • at leve et hensigtsmæssigt arbejdsliv

Der kan være mange forskellige årsager til at søge coaching, men for det meste er der et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre.

Det får du ud af forløbet

Ledelsescoaching handler om, at individer præsterer bedst ved at tage udgangspunkt i det, der virker. Derfor fokuserer vi der, hvor du og dine medarbejdere har jeres fokus – for det er der, hvor de bedste resultater skabes.

Individuelle coachingforløb kan bidrage til at du kan:

 • navigere som faglig leder i et komplekst landskab
 • skabe forandring, nå dine mål og hjælpe andre til at nå deres mål
 • blive bedre til at håndtere svære samtaler og konflikter
 • fremme din egen arbejdsglæde og dit overskud
 • skabe mere balance mellem dit arbejde og privatliv
 • forbedre din kommunikation og skabe stærkere relationer

Virtuel coaching

Vores virtuelle coaching trækker på de samme tilgange og greb, som coaching normalt anvender, men hvor samtalerne her foregår i et virtuelt rum. Coachingsamtaler i det virtuelle format tilbyder dog fortsat et tillidsfuldt rum, hvor du kan arbejde systematisk med at udforske og udvikle de aspekter af dit ledelsesarbejde, som opleves udfordrende eller kalder på nye tilgange.

Målgruppe

Vi coacher og rådgiver ledere individuelt og ledergrupper på alle niveauer fra alle sektorer.

Praktisk information

Coachingen foregår som udgangspunkt på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N. Forløbet kan også tilrettelægges virtuelt efter nærmere aftale.

For mere information om coachingforløbet, kontakt vores coaches nederst på siden.

Pris

Individuelt coaching forløb:

Prisen for et klippekort er 5 x 1½ time til en samlet pris på:

 • 12.360 kr. ekskl. moms
 • 15.450 kr. inkl. moms

Klippekortet kan benyttes af flere fra samme virksomhed.

Coachingforløb for ledergrupper:

Prisen for et klippekort er 5 klip á 2,5 time til en samlet pris på:

 • 26.310 kr. ekskl. moms
 • 32.888 kr. inkl. moms

Coachingprofiler

Vores ledelsescoaches er forankret i en stærk praksiskultur, som underviser på diplomuddannelsen i ledelse, på vores toplederforløb KIOL og ved store organisations- og ledelsesudviklingsprojekter.

Lektor

rihs@kp.dk
Tlf.: 24 29 64 54

Uddannelsesbaggrund

Cand.Merc.HRM – sidefag i pædagogisk psykologi
Supervisionsuddannelse fra et systemisk, narrativt og eksistentielt perspektic – Inpraxis
Konsulentuddannelse med fokus på coaching – Rambøll Management
Ledelseserfaring: Mange års projektledererfaring på ledelses- og organisationsudviklingsopgaver.

Jeg har stor erfaring med individuel coaching af ledere på alle niveauer i styringskæden samt med coaching af ledergrupper. Yderligere har jeg arbejdet med supervision og konsultation af forskellige faggrupper.

Som samtalepartner arbejder jeg med et bredt repertoire af kommunikative greb, som bygger på forskellige perspektiver. Min coaching har et pragmatisk afsæt, hvor der fokuseres på den enkelte leder og på at opbygge en tillidsfuld relation med rum til refleksion, nye erkendelser, eksperimenter, udvikling og læring.

Som coach bringer jeg mig selv i spil som rammesætter for samtalen med henblik på at udvikle et læringsrum. Jeg bringer også mine egne perspektiver og faglighed i spil, hvis det vurderes at kunne bidrage til lederens inspiration og læring.

Portræt af Rikke Horup Sørensen

Lektor

rila@kp.dk
Tlf.: 41 89 74 03

Chefkonsulent

maan@kp.dk
Tlf.: 41 89 85 64

Chefkonsulent


Tlf.: 41 89 71 97

Coaching

Jeg ser coachingrummet som et rum for ventilering, refleksion og læring. Jeg har stor erfaring med såvel individuel coaching som coaching af ledergrupper. Har endvidere arbejdet med supervision af forskellige faggrupper.

Jeg læner mig ind i forskellige perspektiver i min coaching, systemisk, narrativt samt psykodynamisk. Jeg er samtidig helt orienteret mod hvad den pågældende leder eller lederteam bringer frem af problemstilling og hvad der ønskes fokuseret og reflekteret.

Jeg opfatter mig som samtalens rammesætter med henblik på at skabe et frugtbart rum, og jeg bringer tillige min egen faglighed i spil, når det giver mening som bidrag til den pågældende problemstilling, der arbejdes med i rummet.

Erhvervs- og ledelseserfaring

 • Jeg har erfaring som leder af voksenuddannelsesinstitutioner samt som HR-chef på professionshøjskole.
 • Undervist gennem en lang årrække på såvel Pædagogisk diplom som Diplom i ledelse. Har derfor mødt, undervist og trænet rigtig mange ledere og fået stor indsigt i udfordringer knyttet til ledelse af velfærdsorganisationer.
 • Masser af projektledererfaring irt. etablering af projekter indenfor det kulturelle såvel som det beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige felt.
 • Erfaring med konsulentbistand indenfor såvel offentlige institutioner som fagforeninger.

Uddannelsesbaggrund

 • mag.pædagogik mhp. voksnes læreprocesser, Roskilde Universitetscenter
 • Master i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, ÅU
 • Organisationspsykologisk uddannelse. Uddannelse med vægt på supervisionspraksis fra Gruppedynamisk Institut
 • Coachuddannelse på systemisk grundlag fra Mannaz