Gå til indhold

Tilgange og begreber på børnehandicapområdet

På modulet arbejder du med udgangspunkt i lovgivningen med tilgange og teorier på børnehandicapområdet og deres anvendelse i praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen børnehandicapden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du får styrkede kompetencer til at rammesætte, forstå og se handlemuligheder i forhold til problemstillinger for børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og deres familie og netværk. Et særligt opmærksomhedspunkt er snitflader og overgange mellem teams og organisationer på området.

Mere info og tilmelding

KP har indgået et samarbejde med UCL om at udbyde de to børnehandicap-moduler som onlineundervisning.

UCL udbyder modulet ’Tilgange og begreber på børnehandicapområdet’, og KP udbyder modulet ’ Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet’. Undervisningen foregår online og er af samme kvalitet, og studerende fra hele Danmark kan derfor deltage i begge moduler.

Du kan læse mere om og tilmelde dig modulet ’Tilgange og begreber på børnehandicapområdet’ på UCL’s hjemmeside.