Gå til indhold

Sundhed i det sociale arbejde

Få viden om, hvordan du kan arbejde med sundhed i din sociale praksis som en del af den helhedsorienterede sociale indsats for mennesker i udsatte positioner.

Om kurset

På dette kursus får du viden om, hvorfor sundhedsfokus er en vigtig del af recovery og psykosocial rehabilitering.

Via teoretisk og empirisk viden, praksiseksempler, konkrete værktøjer og øvelser bidrager kurset til, at du i højere grad kan arbejde med sundhed som en integreret del af din praksis på det sociale område.

Du lærer om sundhed som en ressource – og hvordan det kan være med til at styrke håb og støtte den enkelte i at nå sine drømme.

Det faglige indhold

 • Fysisk og mental sundhed i relation til mennesker i udsatte positioner
 • Sundhedsfokus som en del af recovery-orienteret rehabilitering
 • Risiko- eller ressourceperspektiv på sundhed?
 • Sundhedsbegreber og etik
 • Sundhedsfremme, forebyggelse, KRAM og Det dobbelte KRAM
 • Salutogenese og oplevelse af sammenhæng
 • Ulighed i sundhed
 • De 12 sygeplejefaglige områder

Om undervisningen

Gennem teoretisk og empirisk viden, praksiseksempler, værktøjer og øvelser opnår du med dette kursus viden om, hvordan du kan arbejde med sundhed som del af din sociale praksis med mennesker i udsatte positioner.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig bredt til medarbejdere og ledere på det sociale og pædagogiske område med en uddannelsesbaggrund som fx socialrådgiver, ergoterapeut eller pædagog og fx ansatte på social- og psykiatriområdet i kommuner, regioner, stat samt selvejende institutioner. Borgere, peers og patienter kan også deltage under forudsætning af, at de har et grundlæggende kendskab til recovery-orienteret rehabilitering fx via recoveryskoler, andre kurser eller lignende.

Kurset kan også rekvireres af en arbejdsplads, hvor det er muligt at skræddersy indholdet.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Sundhed i det sociale arbejde

Start- og slutdato

29.08.24

Tilmeldingsfrist

26.07.24

Nummer

0707648

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

2.000 kr.

1.600 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

1 kursusdag kl. 09:00-16:00 d.29.08.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anja Kammacher

Lektor

+45 51 63 26 53