Gå til indhold
Børn laver skolearbejde

Studerende fra KP vinder Notas Læsevejlederpris

"Jeg føler mig virkelig heldig. Jeg får lov til at sætte udvikling i gang. Jeg har gode kollegaer, som gerne vil være med, og en ledelse, der prioriterer opgaven", siger Helle Cerelius til Nota.

Helle Cerelius fik overrakt Notas Læsevejlederpris på ROALs temadag den 8. november i Odense. Helle er blandt andet nomineret for sin tilgang til skolens dansk-faglige møder, hvor hun laver oplæg om forskellige temaer fra hverdagen i danskundervisningen. Helle har skabt en kultur på disse møder, hvor alle deler både positive og mindre positive oplevelser i forbindelse med undervisningen i læsning og skrivning.

Frem for at kigge på hvilke elever, der skal tilbydes noget særligt, vil jeg hellere være med i klassen og kigge på selve undervisningen. Hvad kan vi skrue på?

Nota har talt med Helle om, hvad det er, hun lægger særlig vægt på som læsevejleder.

”For mig hænger alting sammen. Min erfaring er, at læsekonferencer ofte kommer til at fokusere på de elever, der er udfordrede i deres læse- og skriveudvikling. Hvilke elever skal på hold og hvilke elever skal tilbydes særlige forløb? Jeg mener, at undervisning skal udvikles, så den kommer alle elever til gode”, fortæller Helle.

Helle er stor tilhænger af kollega-coaching og co-teaching: ”Jeg tilbyder at komme med ind i undervisningen på alle mulige måder. Jeg har for eksempel fået lov til at lave observationer og co-teaching i naturfagene og i tysk, hvor vi blandt andet arbejder med læsestrategier”.

”Jeg ser udviklingen af undervisningen som en vi-opgave. Læreren må ikke stå alene. Vi er fælles om det. Jeg vil gerne have, at læreren reflekterer over sin egen undervisning med mig som medspiller”, fortæller Helle.

Fra teori til praksis på fagudvalgsmøderne

”På dansk-fagudvalgsmøderne tager vi udgangspunkt i problematikker fra hverdagen, hvor vi gerne vil gøre det bedre.  Det kunne for eksempel være udvikling af ordforråd og ordtilegnelse. Jeg laver et oplæg, som er rettet mod de to områder, og som bygger videre på emner, vi tidligere har arbejdet med”, fortæller Helle.

”Jeg inddrager eksempler fra min egen hverdag. Jeg vil gerne vise, at jeg står med fuldstændig de samme udfordringer, som mine kollegaer. Det er jo ikke anderledes at være læsevejleder. Jeg synes også, det kan være svært”.

Helle forklarer, at de praksisnære eksempler er vigtige af flere grunde. Som lærere og pædagoger er vi gode til at tage fat på teorien og bevæge os op i et helikopterperspektiv. Men derfra og så til at tage den nye viden med ned i klassen, kan der være langt.

”Jeg prøver at forankre teorien i praksis. Jeg inddrager kollegaerne på møderne med små opgaver og ved at spørge: Hvordan gør du? Hvad kan du forstille dig? På den måde bliver vi klogere sammen”, slutter Helle.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om, hvad Københavns Professionshøjskole tilbyder af kompetenceudvikling på skoleområdet ift. at blive læsevejleder? Så se her: