Gå til indhold

Sikkerhed i værkstedet

Opnå sikker maskinrutine og bliv fortrolig med sikkerhedsbestemmelserne

Om kurset

Sikker maskinrutine er et must i værkstedet. På dette kursus arbejder vi praktisk med at opnå sikker maskinrutine og gennemgår samtidig alle sikkerhedsbestemmelser, så du bliver fortrolig med dem. Vi drøfter desuden både pædagogisk og didaktisk, hvordan maskiner kan indgå i undervisningen og understøtte den. Vi arbejder med faget som udskolingsfag og som prøvefag. Relevant teori vil understøtte forløbet.

Adgangskrav

Kurset er en del af Almen uddannelse i sløjd.

Deltagelse forudsætter en ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og to almene fag på C-niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde. I forbindelse med din tilmelding bedes du vedhæfte dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

Kurset kan udgøre 1/6 af sløjdlæreruddannelsen.

Hvem deltager?

Undervisere i håndværk og design.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

  • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
  • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
  • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Sikkerhed i værkstedet - Almen uddannelse i sløjd - mandage - forår 2024

Start- og slutdato

05.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

17.975 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3

Nummer

0511309

Sikkerhed i værkstedet - Almen uddannelse i sløjd - tirsdage - forår 2024

Start- og slutdato

06.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.01.23

Pris

17.975 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3

Nummer

0511312

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lars Nilsson

Lektor