Gå til indhold

Projektarbejde

Skab overblik, saml trådene og styrk processerne med dette kursus i projektarbejde

Som medarbejder kan du have et ønske om at indtage en mere synlig position i forbindelse med projekter i organisationen, og du har måske lyst til at kunne understøtte projektlederen og projektgruppen mere konstruktivt og målrettet.

Det faglige indhold

Kurset har fokus på projektforståelse samt planlægning og styring af projektaktiviteter, projektgruppen, interessenter og risici. Den første dag kortlægger vi det særlige ved projektarbejdsformen, og begynder at arbejde med værktøjer til nedbrydning af mål og planlægning af projektaktiviteter. Du får gennem test indsigt i dine præferencer for arbejde i teams og projektgrupper. De følgende dage arbejder vi med værktøjer og metoder til at understøtte projektarbejdet. Vi slutter med at fokusere på roller, kompetencer og personlige udviklingsmuligheder.

Kursets indhold består af tre dele:

Projektforståelse

  • Tid mål, ressourcer, kvalitet, risici og planlægning

Kommunikation

  • Koordination, møder, rapportering og interessentpleje

Projektorganisering

  • Arbejdsformen, roller, ansvar og kompetencer

Vi arbejder med en fælles case, som udvikles undervejs og deltagernes egne projekterfaringer inddrages løbende.

Det får du ud af kurset

Du får viden og idéer om forskellige projektroller, og du får trænet arbejdsformen i projekter. Du vil bedre kunne indgå aktivt i organisationens projekter og bidrage med din nye og alsidige viden. Du får forudsætningerne for at skabe en mere fremtrædende rolle for dig selv i projekter.

Hvem deltager?

Du er fx koordinator, ledelsessekretær, rådgiver eller administrativ konsulent. Du vil gerne spille med på flere områder og måske selv styre et projekt på sigt. Det kan også være, at du allerede styrer mindre projekter og gerne vil have nogle flere værktøjer til at hjælpe dig med at styre projekterne sikkert i mål.

Virksomhedens udbytte

En opkvalificeret medarbejder der er motiveret for at tage ansvar og udvide sin deltagelse i nye opgaver og i projekter i forhold til planlægning, konkrete metoder, relationer, teamprocesser og de teknisk-administrative opgaver.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Projektarbejde

Start- og slutdato

15.05.24 - 17.05.24

Tilmeldingsfrist

15.04.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

11.250 kr.

9.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0566635

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55