Gå til indhold

Information om coronavirus

Projektarbejde

Skab overblik, saml trådende og styrk processerne med dette kursus i projektarbejde

Som medarbejder kan du have et ønske om at indtage en mere synlig position i forbindelse med projekter i organisationen, og du har måske lyst til at kunne understøtte projektlederen og projektgruppen mere konstruktivt og målrettet.

Det faglige indhold

Kurset har fokus på projektforståelse samt planlægning og styring af projektaktiviteter, projektgruppen, interessenter og risici. Den første dag kortlægger vi det særlige ved projektarbejdsformen, og begynder at arbejde med værktøjer til nedbrydning af mål og planlægning af projektaktiviteter. Du får gennem test indsigt i dine præferencer for arbejde i teams og projektgrupper. De følgende dage arbejder vi med værktøjer og metoder til at understøtte projektarbejdet. Vi slutter med at fokusere på roller, kompetencer og personlige udviklingsmuligheder.

Kursets indhold består af tre dele:

Projektforståelse

  • Tid mål, ressourcer, kvalitet, risici og planlægning

Kommunikation

  • Koordination, møder, rapportering og interessentpleje

Projektorganisering

  • Arbejdsformen, roller, ansvar og kompetencer

Vi arbejder med en fælles case, som udvikles undervejs og deltagernes egne projekterfaringer inddrages løbende.

Det får du ud af kurset

Du får viden og idéer om forskellige projektroller, og du får trænet arbejdsformen i projekter. Du vil bedre kunne indgå aktivt i organisationens projekter og bidrage med din nye og alsidige viden. Du får forudsætningerne for at skabe en mere fremtrædende rolle for dig selv i projekter.

Målgruppe

Du er fx koordinator, ledelsessekretær, rådgiver eller administrativ konsulent. Du vil gerne spille med på flere områder og måske selv styre et projekt på sigt. Det kan også være, at du allerede styrer mindre projekter og gerne vil have nogle flere værktøjer til at hjælpe dig med at styre projekterne sikkert i mål.

Virksomhedens udbytte

En opkvalificeret medarbejder der er motiveret for at tage ansvar og udvide sin deltagelse i nye opgaver og i projekter i forhold til planlægning, konkrete metoder, relationer, teamprocesser og de teknisk-administrative opgaver.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Projektarbejde

Start- og slutdato

16.03.21 - 18.03.21

Tilmeldingsfrist

16.02.21

Pris

9.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00