Gå til indhold

Positiv psykologi med fokus på trivsel og arbejdsglæde

Få konkrete metoder til at forebygge stress og styrke det psykiske arbejdsmiljø

Om kurset

Det får du ud af kurset

  • Du får metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø, som også bliver til gavn for din leder og dine kolleger
  • Du får metoder til at spotte kroppens advarselssignaler i tide
  • Du lærer at skelne mellem farlige og ufarlige stress-symptomer
  • Du lærer om de adfærds- og reaktionsændringer du skal være opmærksom på hos dig selv og dine kolleger
  • Du får indsigt og viden om, hvorfor nogle mennesker ”driver rovdrift” på sig selv og er deres egen værste arbejdsgiver.

Det faglige indhold på kurset

På kurset får du en grundig gennemgang af de positive og negative dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø.

Desuden får du viden om en række konstruktive handlestrategier, der kan forebygge stress og konflikter og som kan styrke engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Kurset indeholder de sider af personlighedspsykologien, der kan forklare, forfor nogle mennesker bliver ”deres egen værste arbejdsgiver” og stiller urimelige krav til sig selv.

Om undervisningen

Kurset består af teoretisk oplæg, plenumdebat og gruppearbejde, hvor der sættes fokus på konkrete metoder, der også kan give inspiration til dine kolleger og din daglige leder.

Hvem deltager

Kurset henvender sig til alle, der interesserer sig for det psykiske arbejdsmiljø, stress sundhed og arbejdsglæde.

Underviser

Johnny Schultz, uddannet cand.psych. med speciale i arbejdspsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø.

Han har en forskningsmæssig baggrund fra Københavns Universitet, hvor han har forsket i konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så både ledere og medarbejdere oplever et højt arbejdsmæssigt engagement og føler trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Positiv psykologi med fokus på trivsel og arbejdsglæde

Start- og slutdato

12.11.24 - 13.11.24

Tilmeldingsfrist

11.10.24

Nummer

0841653

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

2 kursusdage 09:00-16:00, 12.11.24, 13.11.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55