Gå til indhold

Pejlemærker

en guide til det personlige lederskab for skoleledere.

Af Henrik Stockfleth Olsen, lektor på Københavns Professionshøjskole, Ledelse og organisation

Forestil dig, at driftige flyttemænd hele tiden kommer ind på skolelederens kontor og stiller nogle flyttekasser, der hver især repræsenterer endnu en opgave, som skolen skal tage sig af. Det helt særlige er, at flyttemændene aldrig tager nogle af de gamle kasser med ud igen.

De fleste skoleledere vil nok kunne genkende metaforen. Der strømmer hele tiden mere eller mindre relevante opgaver ind ad skolens fordøre – og nogle gange også ad bagdøren – men der er aldrig nogen, der siger ”…og fra nu af, skal du ikke længere tage dig af det her!”.

At være leder i folkeskolen kræver, at man kan holde tungen lige munden. Ud over en voksende opgavemængde, vil de fleste også opleve, at der er ret mange forskellige meninger om, hvad der er vigtigst lige nu og her, selv om der er en formålsparagraf at holde sig til.

Endelig er skolen fuld af mennesker – elever, forældre, professionelle, stabsmedarbejdere, teknisk servicemedarbejdere osv. – som i sagens natur ikke altid handler lige forudsigeligt, fordi de gør det, som er meningsfuldt for dem i ”gerningsøjeblikket”.

Det afføder en enorm kompleksitet, og derfor må man som skoleleder finde sine strategier for at navigere i kompleksiteten.

Det personlige lederskab

I bogen ”Pejlemærker” har Henrik Stockfleth Olsen forsøgt at lave en fremstilling af kompleksiteten, og forfatteren kommer efterfølgende med en række bud på ”overlevelsesstrategier”, som alle sammen er centreret omkring det personlige lederskab. Strategierne samler sig om tre dimensioner af det personlige lederskab, som kan tjene som pejlemærker i ledelsen af skolen:

  • Sagsdimensionen: Faglig ledelse og analytisk kompetence
  • Socialdimensionen: Ledelse gennem relationsarbejde og kommunikation
  • Tidsdimensionen: Ledelse på baggrund af etik og værdier

De tre dimensioner kan på den ene side ses som referencepunkter i ledelsen af skolen: Hvor kan jeg søge støtte i min ledelse i fraværet af et overordnet samlende rationale? På den anden side kan dimensionerne også tjene som kanaler for indflydelse: Hvordan kan jeg bruge min viden om læring og undervisning, min ledelseskommunikation og mine egne værdier aktivt i min ledelse af skolens store og små udfordringer?

Køb bogen

Bogen er udgivet på Dafolo i samarbejde med Skolelederforeningen og kan købes her!

Kontaktperson

Henrik Stockfleth Olsen

Lektor

+45 41 89 89 18