Gå til indhold

På tværs af fagene på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser på tværs af fag på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser på tværs af fag

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser på tværs af fag på Bornholm.

Kursaer og arrangementer

På kurset får du viden om sexologiens grundantagelser og begreber samt faglige perspektiver på temaer til undervisningsforløb. Der gives eksempler på øvelser, der kan bruges i undervisningen.

Onani, debut, pornoforbrug hos børn og unge, kønsdiversitet og kønsdysfori, samtykke, lyst og grænser, kommunikation og samtale om sex og seksualitet, seksuelt misbrug af/blandt børn, mv. er temaer til undervisning i grundskolen og tages op på dette kursus. Lærerens rolle i seksualundervisning debatteres desuden.

Dagen vil bestå af faglige oplæg, erfaringsdeling mellem deltagerne og praktiske fælles øvelser.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og andre, der arbejder med unge og seksualitet.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 01.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

ICDP (International Child Development Program) er et teori- og evidensbaseret program med fokus på relationskompetence og samspil.

Relationer er grundstenen i læring, udvikling og trivsel, og professionel relationskompetence i denne kontekst handler om vores evner til at indgå i meningsfulde samspil med børn og unge for at fremme deres udvikling og trivsel både fagligt og socialt.

Fokus på kurset vil være på lærere og pædagogers professionelle relationskompetence som en af de mest afgørende faktorer i forhold til børn og unges trivsel og læring.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ressourcepersoner, inklusionsteam, familiebehandlere, sundhedsplejersker, konsulenter, socialrådgivere m.fl.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 14.01.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Har du elever, der kan være svære at motivere eller elever, der, uanset hvor meget du prøver, står af og ikke følger med i undervisningen?

På dette kursus vil vi se ind i de udfordringer, du møder i dit arbejde med at skabe motivation hos eleverne og differentiere undervisningen.

Gennem forskning, viden og erfaringer inden for feltet vil vi indkredse en bred vifte af helt konkrete tilgange og redskaber, som du kan anvende direkte i din praksis, så du får alle eleverne med i undervisningen.

Kurset er sammensat af korte oplæg, dialog, filmklip og små øvelser.

Målgruppe

Undervisere og pædagoger i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 03.02.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

På dette kursus vil vi udforske, hvordan brætspil kan bruges til at styrke de kompetencer, der er afgørende for at trives i det 21. århundrede. Vi vil fokusere på tre centrale områder:

  • Kritisk tænkning og problemløsning
    Brætspil kan udfordre spillerne til at tænke kritisk og kreativt for at finde løsninger på komplekse problemstillinger. De skal analysere situationer, vurdere forskellige muligheder og træffe velinformerede beslutninger.
  • Samarbejde og kommunikation
    Mange brætspil kræver, at spillerne samarbejder for at nå et fælles mål. Dette giver dem mulighed for at øve sig i at kommunikere effektivt, koordinere deres handlinger og løse konflikter på en konstruktiv måde.
  • Kreativitet og innovation
    Brætspil kan inspirere spillerne til at tænke udenfor boksen og finde nye og innovative løsninger på udfordringer. De kan også give dem mulighed for at udtrykke sig kreativt og udforske forskellige ideer.

Alle spil, der arbejdes med, kan lånes på MitCFU, og der bliver differentieret mellem indskoling, mellemtrin og udskoling.

Målgruppe

Undervisere og pædagoger i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 17.02.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Kurser på tværs af fag i København

Er du interesseret i kurser og arrangementer på tværs af fag i København og omegn?

Se kurser på tværs af fag i København

Praktiske oplysninger

Din arbejdsgiver kan være tilmeldt vores abonnementsordning.

Hvis du og din arbejdsplads er omfattet af vores abonnement, skal du ikke betale kursusafgift, hvis kurset er mærket med “(inkluderet i abonnement)” i prisfeltet.

Ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms Ungdomsskole samt de fleste fri- og privatskoler, PPR og Bornholms Efterskole er tilmeldt ordningen.

Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under abonnement, skal alle betale gebyret.

Tilmelding sker som normalt.

Alle kurser, der afholdes af CFU Bornholm, er inklusiv forplejning.

Kurserne afholdes af CFU Bornholm på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne – med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.

P-pladsen ved Minervavej 1 er forbeholdt personer med parkeringstilladelse.

Det er desværre ikke muligt at udstede parkeringstilladelse til kursister.

Vi henviser til p-pladsen ved Rønne Idrætshal.

Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller i cykelparkeringen ved cykelstien.

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.