Gå til indhold

Offentlig økonomistyring for ikke-økonomer

Forstå det økonomiske sprog - og få inspiration til at bruge det

For dig som offentlig ansat, som ikke har en økonomisk baggrund, kan det være en udfordring at skulle sætte sig ind i budgetter og økonomi.

Det faglige indhold

På dette kursus vil du lære at forstå den rolle, økonomien spiller i styringen af din egen organisation, og du vil blive fortrolig med nøglebegreber som budget, budgetopfølgning, regnskabsanalyser, enhedsomkostninger og afrapportering af nøgletal samt opbygge kompetencer inden for kommunikation med de centrale økonomifunktioner.

Vi vil arbejde med små økonomiske analyser på baggrund af økonomirapportering, og du vil få konkrete værktøjer til at rapportere til ledelsen. Og du bliver i stand til at kommunikere med centrale økonomifunktioner.

Det får du ud af kurset

Kurset giver dig en indføring i økonomistyringsformål og -virkemidler på alle niveauer i den offentlige organisation. Du bliver i stand til at forstå og arbejde med den økonomiske styring og koble det til den øvrige organisation. Du får konkret viden om offentlige virksomheders budgetlægningsmetoder, regler og vilkår i budget og regnskaber, og du bliver fortrolig med de konkrete økonomiske termer, der gælder.

Virksomhedens udbytte

Din arbejdsplads vil kunne drage nytte af din nye viden om de vigtigste styringsmæssige aspekter, når I taler om budgetlægning, budgetansvar og delansvar for organisationens økonomiske ramme.

Hvem deltager?

Kurset er relevant for dig, som løbende arbejder med generel økonomi, styring og budgetter, har eller måske skal til at have budgetansvar i din organisation og ønsker at styrke din grundlæggende viden om økonomistyringens mange facetter, herunder også at kunne koble den strategiske styring med driftsøkonomien. Du kan være konsulent, projektleder, faglig leder eller kommende mellemleder/teamleder eller lignende.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Offentlig økonomistyring for ikke-økonomer

Start- og slutdato

23.09.24 - 24.09.24

Tilmeldingsfrist

23.08.24

Nummer

0566624

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

9.375 kr.

7.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl. 9.00-16.00: d. 23.09.23 + 24.09.23

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55