Gå til indhold

Medicinsk kræft­behandling – e-læring sygeplejersker

Bliv klædt på til at behandle kræftpatienter medicinsk

Om kurset

På dette kursus får du blandt andet farmakologisk viden om medicinsk kræftbehandling. Samtidig får du en øget forståelse for bivirkninger ved den medicinske behandling samt indsigt i de etiske og juridiske aspekter, der er forbundet med denne behandlingstype.

 Læringsmålene på kurset

 • Du får viden om baggrunden for medicinsk kræftbehandling hos patienter med kræftlidelser
 • Du får farmakologisk viden om medicinsk kræftbehandling
 • Du får viden om immunterapi
 • Du får øget dine kompetencer til at håndtere bivirkninger og de etiske og juridiske aspekter ved denne behandlingstype
 • Du får den nyeste viden om sygepleje og kan dermed bedre informere patienter i kemoterapi
 • Du får essentiel viden om forholds- og sikkerhedsregler
 • Du får kendskab til specielle forhold ved børn i kræftbehandling

Det faglige indhold

 • Baggrund for medicinsk kræftbehandling
 • Farmakologi i medicinsk kræftbehandling
 • Immunterapi
 • Bivirkninger
 • Etiske og juridiske aspekter
 • Pleje af og information til patienter
 • Forholds- og sikkerhedsregler
 • Specielle forhold omkring børn

Hvem deltager?

Sygeplejersker og andre, der administrerer cytostatika og anden medicinsk kræftbehandling.

Praktiske oplysninger

Du modtager en velkomstmail som Digital Post med praktisk information om dit kursusforløb ca. 12-14 dage før kursusstart.

Kurset er bygget op med 4 uger til e-læring, 1 seminardag og 1 klinisk prøve.

E-læringsdelen er beregnet til 4 hele dage Du skal være opmærksom på at:

 • Spørgsmålene fra uge 1 og 2 skal være besvaret senest mandag kl. 12.00 i den 3. kursusuge.
 • Spørgsmålene fra uge 3 og 4 skal være besvaret senest fredag kl. 12.00 i den 4. kursusuge.
 • E-læringsdelen skal være godkendt for at kunne deltage i seminardagen.
 • Deltagelse på seminardagen er en forudsætning for at modtage et kursusbevis og skal være gennemført senest et år efter påbegyndt forløb
 • Hvis du har tilmeldt dig kurset i København, er der seminardag torsdag i den første uge efter sidste e-læringsdag. OBS ved færre tilmeldinger end 10 bliver du flyttet til seminardagen for næste hold. Du vil få besked i løbet af første kursusuge.
 • Hvis du har tilmeldt dig kurset i Aarhus, er der kun seminardag efter hvert andet kursus.

Dato for seminardagen vil fremgå på tilmeldingssiden.

Den kliniske prøve finder sted i egen klinik og planlægges af klinikkens uddannelsesansvarlige. Vi anbefaler, at man venter med at gennemføre den kliniske prøve til efter seminardagen.

Efter forløbet modtager du et kursusbevis som Digital Post.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 5 - Aarhus

Start- og slutdato

13.05.24 - 10.06.24

Tilmeldingsfrist

12.04.24

Nummer

0650939

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 13.05.24-10.06.24 og seminardag i Aarhus d. 13.06.24 (sammen med hold 3+4)

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 5A - København

Start- og slutdato

13.05.24 - 10.06.24

Tilmeldingsfrist

12.04.24

Nummer

0650942

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 13.05.24-10.06.24 og seminardag i København d. 13.06.24

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 5B - København

Start- og slutdato

13.05.24 - 10.06.24

Tilmeldingsfrist

12.04.24

Nummer

0650944

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 13.05.24-10.06.24 og seminardag i København d. 13.06.24

Efterår 2024

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 6 - Aarhus

Start- og slutdato

02.09.24 - 27.09.24

Tilmeldingsfrist

02.08.24

Nummer

0650949

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 02.09.24-27.09.24 og seminardag i Aarhus d. 03.10.24

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 6 - København

Start- og slutdato

02.09.24 - 27.09.24

Tilmeldingsfrist

02.08.24

Nummer

0650979

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 02.09.24-27.09.24 og seminardag i København d. 03.10.24

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 7 - Aarhus

Start- og slutdato

30.09.24 - 01.11.24

Tilmeldingsfrist

30.08.24

Nummer

0650990

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 30.09.24-.01.11.24 og seminardag i Århus d. 05.12.24 (sammen med hold 8)

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 7 - København

Start- og slutdato

30.09.24 - 01.11.24

Tilmeldingsfrist

30.08.24

Nummer

0650991

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 30.09.24-01.11.24 og seminardag i København d. 07.11.24

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 8 - Aarhus

Start- og slutdato

04.11.24 - 29.11.24

Tilmeldingsfrist

04.10.24

Nummer

0651010

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 04.11.24-29.11.24 og seminardag i Aarhus d. 05.12.24 (sammen med hold 7)

Medicinsk kræftbehandling - sygeplejersker hold 8 - København

Start- og slutdato

04.11.24 - 29.11.24

Tilmeldingsfrist

04.10.24

Nummer

0651058

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.188 kr.

4.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

4 uger online d. 04.11.24-.29.11.24 og seminardag i København d. 05.12.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Maria Soo Hee Moll Cronwald

Adjunkt

+45 51 38 06 18