Gå til indhold

Information om coronavirus

Læse- og notatteknik

for studerende på akademiuddannelser og diplomuddannelser på KP.

På en akademi- eller diplomuddannelse er der mange siders teori, som skal læses og forstås. Hvis du ikke er vant til at læse, og da slet ikke tung teoretisk litteratur, kan det virke uoverkommeligt at komme igennem ugens læsestof. På kurset får du hjælp til, hvordan du kan gribe det an, så du ikke drukner i læsningen. Du lærer også at tage notater, så du får mest muligt ud af det, du læser og af undervisningen.

Kurset består af to kursusgange (du skal komme begge gange), og der er praktiske øvelser imellem gangene, så du får mest muligt ud af kurset.

Kurset er for dig, der gerne vil forbedre din faglige læsning gennem forskellige læseteknikker og lave mere brugbare notater fra undervisningen. Do not study hard but study smart.

Indhold

  • Læsestrategier – før, under og efter
  • Opstille læseformål og udvælge relevant læsemåde
  • Lær forskellige læseteknikker (skimme, overblikslæse, dybdelæsning mv.)
  • Lær forskellige notatteknikker (skrivning analogt og digitalt)
  • Måder at læse på: skærm, papir osv.
  • Ordkendskabstilegnelse
  • Ordblindhed/læsevanskeligheder – hjælpemidler
  • Praktiske øvelser mellem gangene.

Underviser
Søren Cruys-Bagger, studie- og karrierevejleder

Deltagelse i den studiestøttende aktivitet kræver, at der er betalt for deltagerbetaling på et akademi- eller diplommodul i det pågældende semester.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og afbud skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Læse- og notatteknik Campus Carlsberg

Start- og slutdato

03.03.21 - 24.04.21

Tilmeldingsfrist

22.01.21

Pris

0 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Læse- og notatteknik - Campus Nordsjælland

Start- og slutdato

04.03.21 - 04.03.21

Tilmeldingsfrist

22.01.21

Pris

0 kr.

Hvor

Campus Nord, Carlsbergvej 34, 3400 Hillerød

Læse- og notatteknik (T18)

Start- og slutdato

05.03.21 - 26.03.21

Tilmeldingsfrist

22.01.21

Pris

0 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00