Gå til indhold

Konstruktiv feedback

Lær at give indspark, der gør en forskel

Om kurset

Sund feedback er med til at øge sammenhængskraft og trivsel. Vi bør stille os selv og hinanden spørgsmålet: Hvad er årsagen til, at vi ikke bruger feedback mere, end vi gør?  Nogle svar kan måske findes i vores indre dialog: Kan jeg tillade mig det? Det bliver garanteret opfattet negativt, eller det gør alligevel ingen forskel…

Feedback giver mulighed for at bidrage til din egen og dine kollegers, medarbejderes og lederes udvikling – fagligt og personligt. Og samtidig styrker det samarbejdet, den enkeltes og teamets opgaveløsning.

På rette tid og sted og ikke mindst på rette vis kan konstruktiv feedback gøre underværker, flytte bjerge og sikre organisatorisk læring. Det kræver, at der i organisationen arbejdes målrettet med at få kortlagt, hvad konstruktiv feedback er, hvordan vi beder om feedback, og hvordan det gives.

Det får du ud af kurset

Du lærer at bruge feedback som et konstruktivt og effektivt værktøj, der giver resultater i forhold til faglighed, trivsel og udvikling. Når du bruger feedback i dit arbejdsliv, giver du dine kolleger en respons, som de kan bruge til at optimere deres opgaveløsning.

Du tilbyder på den måde dine kolleger en mulighed for at anskue deres eget arbejde gennem dine øjne.

Formålet med feedback er at skabe rum for læring og udvikling med udgangspunkt i dine kollegers egen praksis.

Det faglige indhold på kurset

På kurset beskæftiger vi os bl.a. med følgende faglige emner:

 • Fra solopræstationer til teamarbejde
 • Dine pejlemærker: situationer, intention og reaktion
 • For hvis skyld giver jeg feedback? – magt og relationer
 • Psykologiske spil og roller – typiske reaktioner og feedback
 • Feedback og hjernens erfaringer
 • Adfærdsprofiler og kommunikation
 • Håndtering af mismatchere og surstrålere

Om undervisningen

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser, hvor det teoretiske omsættes til konkret handling.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, som skal bruge feedback i hverdagen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Konstruktiv feedback - Gi´ indspark, der gør en forskel

Start- og slutdato

24.04.24

Tilmeldingsfrist

24.03.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.625 kr.

4.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0566631

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55