Gå til indhold

Klasseledelse på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i klasseledelse på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i klasseledelse

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser i klasseledelse på Bornholm.

Kurser og arrangementer

På kurset bliver du klædt på til at håndtere nogle af de forskellige situationer, du vil komme ud for som vikar i grundskolen og skolefritidsordningen.

Kurset vil give dig tips og tricks til at skabe gode vikartimer, hvor eleverne får et fagligt udbytte, og hvor de også føler sig godt tilpas. Du vil få pædagogiske redskaber til konflikthåndtering, viden om GDPR-regler og det at være ansat i BRK samt information om gængse it-programmer og læringsplatforme, du med fordel kan bruge i undervisningen.

Du vil også høre noget om, hvad der forventes af dig som vikar.

Målgruppe

Vikarer i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 16.08.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Elever kan være helt eller delvist fraværende fra skole i perioder af ufrivillige årsager. Dette kaldes skolevægring.

Men hvad taler vi om, når vi taler skolevægring?

På dette kursus vil vi indledningsvist afklare og definere fænomenet nærmere. Vi kommer også til at se nærmere på omfanget og konsekvenserne af skolevægring, samt hvordan vi arbejder med skolevægring generelt. Aktuelle praksiseksempler hentes fra en mindre behandlingsskole på Vesterbro.

Målgruppe

Pædagogisk personale i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 28.01.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Pædagogisk magtanvendelse vil ruste pædagogisk personale og ledelse til at håndtere krisesituationer og give handlemuligheder i magtanvendelsessituationer.

Derudover får personalet redskaber til trygt og sikkert at kunne udføre lovlig magtanvendelse og ikke mindst til at kunne analysere og efterbehandle magtanvendelser. På den måde minimeres risikoen for, at lignende situationer opstår.

Et oplæg om pædagogisk magtanvendelse er en unik mulighed for at kombinere pædagogiske værktøjer med konflikthåndteringsværktøjer og evt. simple fysiske teknikker.

Målgruppe

Lærere og pædagoger samt ledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 24.02.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 895 kr.

Spejling og jeg-støtte er to grupper af særlige metoder, som er relevante at overveje, når mere almindelige pædagogiske metoder ikke virker efter hensigten.

I spejling retter den voksne opmærksomheden mod barnets tanker og følelser (det indre liv, som vi ikke kan ’se’, men kun danne formodninger om).
I jeg-støtte mod den ydre adfærd (det, som barnet siger og gør, og som vi kan ’se’).

Tilsammen forsøger de to metodegrupper at favne hele barnet eller den unge – på ’indersiden’ og ’ydersiden’.

Ressourceorienteret pædagogik (fx narrativ og anerkendende pædagogik) er baseret på spørgsmål (”Hvad synes du?”) og dialog kommer til kort, når barnet ikke svarer og ikke indgår i dialog. Spejling og jeg-støtte er udformet netop til børn og unge, når de hverken gør, hvad vi beder dem om, eller indgår i dialog om det problem, som derved opstår.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i grundskolens almen- og specialområde.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 24.03.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 1495 kr.

Faktisk har indretningen af klasserum større indflydelse på læring, end de fleste lige regner med.

Viden om at skabe læringsrum, der understøtter læring, er vigtig at have med i sin pædagogiske og didaktiske rygsæk som lærer, og sjældent en viden man har med fra sin læreruddannelse.

Vi berører teoretiske aspekter, som understøtter brugen af læringsrummet som en vigtig didaktisk ressource – og du får indblik i, hvordan fysiske omgivelser kan influere på læring.

Målgruppe

Pædagogisk personale i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 07.04.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Bedømmelse og inklusion er væsentlige elementer, som har gyldighed i enhver uddannelsesaktivitet, men samtidig giver de to elementer anledning til en række paradokser:

På den ene side står ønsket om, at elevers faglige fremskridt måles med standardiserede instrumenter på sammenlignelige skalaer.

På den anden side står ønsket om, at der skal være plads til menneskelig mangfoldighed, og at alle elever i grundskolen skal trives og være inkluderet.

Målgruppe

Undervisere og ledere i folkeskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 22.04.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Lærer i skolen

Børnehaveklasseleder

På diplomuddannelsen til børnehaveklasseleder lærer du at skabe aktive, trygge og legende pædagogiske læringsmiljøer for alle børn i børnehaveklassen.

Bliv børnehaveklasseleder

Klasseledelseskurser i København

Er du interesseret i kurser og arrangementer i klasseledelse i København og omegn?

Se kurser i klasseledelse i København

Praktiske oplysninger

Din arbejdsgiver kan være tilmeldt vores abonnementsordning.

Hvis du og din arbejdsplads er omfattet af vores abonnement, skal du ikke betale kursusafgift, hvis kurset er mærket med “(inkluderet i abonnement)” i prisfeltet.

Ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms Ungdomsskole samt de fleste fri- og privatskoler, PPR og Bornholms Efterskole er tilmeldt ordningen.

Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under abonnement, skal alle betale gebyret.

Tilmelding sker som normalt.

Alle kurser, der afholdes af CFU Bornholm, er inklusiv forplejning.

Kurserne afholdes af CFU Bornholm på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne – med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.

P-pladsen ved Minervavej 1 er forbeholdt personer med parkeringstilladelse.

Det er desværre ikke muligt at udstede parkeringstilladelse til kursister.

Vi henviser til p-pladsen ved Rønne Idrætshal.

Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller i cykelparkeringen ved cykelstien.

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.