Gå til indhold

Grundlæggende CT teorikursus

Få en indføring i den basale røntgenfysik og en videregående forståelse af CT scanning og CT protokol

Om kurset

Dette kursus er for dig, der arbejder eller skal arbejde med CT scanning – enten som selvstændig modalitet eller som del af en SPECT- eller PET CT scanner.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du en indføring i den basale røntgenfysik samt en videregående forståelse af dannelsen af billeder ved CT scanning, opbygning af en CT protokol samt en øget forståelse af, hvilke konsekvenser en ændring i én eller flere eksponeringsparametre har for både patientdosis og for billedkvalitet.

Det faglige indhold

På dette kursus får du viden om:

  • Strålefysik og røntgenteknik
  • Kvalitetssikring
  • Strålehygiejne
  • CT-undervisning: grundprincipperne i CT-scannerens opbygning, parameterhåndtering, billedkvalitet og rekonstruktionsmetoder, AEC og dosisbegreber ved CT
  • Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Hvem deltager?

Bioanalytikere og sygeplejersker ansat på klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske afdelinger.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Grundlæggende CT-teori

Start- og slutdato

08.01.24 - 19.01.24

Tilmeldingsfrist

08.12.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

20.375 kr.

16.300 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0586885

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03