Gå til indhold

Grafisk facilitering – visuel formidling og dokumentation

Lær at tegne simpelt og bruge visuelle virkemidler til møder og processer

Om kurset

Det får du ud af kurset

Grafisk facilitering er en kommunikationsmetode og et visualiseringsværktøj. Det handler om at gøre processer lettere ved at kombinere ord og billeder. Du lærer simpel tegneteknik og bliver fortrolig med din egen streg. Du får inspiration til at forny møder og processer med visuelle metoder. Med grafisk facilitering kan du blandt andet skabe engagerende ideudvikling, involverende dagsordener og anderledes referater.

Det faglige indhold på kurset

Visualisering fremmer engagement, forståelse og læring – og du bliver klogere på hvorfor og hvordan. Vi kommer igennem følgende:

  • Simpel tegneteknik og visualisering – tegning af mennesker, kommunikation, steder og processer
  • Brug af tekst og farver
  • Visuel faciliteringsværktøjskasse – udvikling og tegning af ikoner og visuelle skabeloner
  • Tegn på flipover – strukturér en flipover visuelt alt efter dit formål
  • Grafisk facilitering i dit arbejde. Vi arbejder med at tegne og visualisere konkrete opgaver, du sidder med

Du modtager et lille ”Tegnekit” med de mest nødvendige lækre tuscher.

Om undervisningen

Kurset er en workshop, hvor vi tegner sammen. Med tuschen forrest bliver du guidet gennem diverse tegne – og visualiseringsøvelser. Det foregår i et energifyldt tempo – og så er det ikke mindst rigtig sjovt.

Underviser

Marie Lørring Dahl er uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi, grafisk facilitator, systemisk coach, voksenunderviser og pædagog.

Marie arbejder aktivt med visuel understøttelse af processer og samtaler. Ved at kombinere ord og billeder skabes fokuseret fælles opmærksomhed på dét der er væsentligt.

Hvem deltager?

Workshoppen henvender sig til dig der fx arbejder med inddragende processer, præsentation, formidling eller dokumentation. Måske er du personaleleder, tillidsvalgt, projektleder, vejleder, administrativ konsulent eller udviklingskonsulent.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Grafisk facilitering - visuel formidling og dokumentation

Start- og slutdato

27.05.24 - 28.05.24

Tilmeldingsfrist

22.04.24

Nummer

0623634

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.000 kr.

4.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusgange kl. 9.00-15.00: 27.05.24 og 28.05.24

Efterår 2024

Grafisk facilitering - visuel formidling og dokumentation

Start- og slutdato

10.12.24 - 11.12.24

Tilmeldingsfrist

06.11.24

Nummer

0623637

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.000 kr.

4.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusgange kl. 9.00-15.00: 10.12.24 og 11.12.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55