Gå til indhold

Forvaltningsret for ikke-jurister

Bliv introduceret til sagsbehandling i praksis, og få redskaber inden for forvaltningsret.

Om kurset

Har du styr på reglerne for sagsbehandling? På dette kursus får du gennemgået de regler, du skal kunne, når du sagsbehandler i den offentlige sektor. Du bliver rustet til at få øje på juridiske faldgruber, og du får større kvalitet i din sagsbehandling.

Det faglige indhold

Vi gennemgår de vigtigste regler for sagsbehandling i den offentlige sektor med hovedvægt på forvaltningslovens og offentlighedslovens krav til sagsbehandling samt begrebet “god forvaltningsskik”.

Kurset inkluderer de vigtigste regler fra den nye forordning om databehandling, som har relevans for den daglige sagsbehandling.

Vi gennemgår bl.a. følgende emner:

 • Forvaltningslovens og offentlighedslovens område – hvornår skal lovene bruges? Hvornår man er part i en sag? Og hvad er en “afgørelse” i forvaltningslovens forstand?
 • Hvordan og i hvor høj grad skal myndigheder oplyse deres sager? Hvornår skal en myndighed partshøre?
 • Myndigheders pligt til at journalisere og notere.
 • Inhabilitet – hvornår kan man ikke behandle en sag?
 • Hvor meget og hvordan skal myndigheder vejlede?
 • Begrundelse af afgørelser og klagevejledning.
 • Princippet om lovmæssig forvaltning, herunder hvordan love, saglighedsbegrebet, lighed og proportionalitet fortolkes, og pligten til at skønne konkret.
 • Aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven.
 • De vigtigste regler i databeskyttelsesforordningen og lov om behandling af personoplysninger, fx hvornår må oplysninger indhentes og videregives?

Som kursusmateriale får du bogen Sagsbehandling, skrevet af underviser Therese Monberg.

Det får du ud af kurset

Du får overblik over hovedprincipperne for behandling af sager i den offentlige forvaltning. Du bliver rustet til at få øje på juridiske faldgruber, ligesom du får styr på de regler, du skal kunne, når du sagsbehandler. Du indgår i en dialogbaseret undervisning, hvor din egen hverdag inddrages i videst muligt omfang.

Hvem deltager?

Kurset er for medarbejdere, der har brug for at lære om principperne for korrekt sagsbehandling i det offentlige.

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan forvente øget kvalitet i sagsbehandlingen, og bl.a. undgå ugyldige afgørelser, og at få mere kvalificerede og tilfredse medarbejdere og borgere.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Forvaltningsret for ikke-jurister

Start- og slutdato

29.10.24 - 30.10.24

Tilmeldingsfrist

17.09.24

Nummer

0566598

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

10.000 kr.

8.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 KBH SV

Hvornår

To kursusdage kl. 09.00-16.00: 29.10.24 og 30.10.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55