Gå til indhold

Ferieregler i det offentlige

Bliv klogere på feriereglerne i det offentlige, og de situationer, hvor feriereglerne spiller sammen med andre regler.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Efter kurset har du et overblik over feriereglerne i det offentlige og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med ferieadministration på din arbejdsplads. Dette betyder blandt andet at:

 • Du vil kende til betydningen af samtidighed i optjening og afvikling af ferie, herunder for arbejdsgivers mulighed for at varsle ferien.
 • Du vil kende reglerne om feriehindringer og vide, hvordan de skal håndteres
 • Du vil kende reglerne for ferie i forbindelse med afsked/fritstilling
 • Du har fået svar på de spørgsmål, du gik og tumlede med forud for kurset

Det faglige indhold på kurset

På kurset får du med udgangspunkt i den offentlige sektor en grundig gennemgang af de nye ferieregler. Fokus er på betydningen af reglerne i jeres daglige håndtering af ferieadministration. Herunder når medarbejderne bliver syge, er på barsel eller skal fratræde

Vi gennemgår feriereglerne, og du får et indblik i hvordan reglerne er for både almindelig ferie og særlige feriedage. Vi kommer blandt andet ind på:

 • Hvem er omfattet af feriereglerne
 • Et grundigt indblik i feriereglernes opbygning og indhold, herunder sammenhænge mellem ferieloven og de offentlige ferieaftaler
 • Optjening, afvikling og varslingsregler og den praktiske betydning af ændringerne heri
 • Rammerne for overførsel af ferie til efterfølgende ferie år
 • Feriehindringer, herunder ferieoptjening og afvikling i forbindelse med sygdom og barsel mv.
 • Afsked og ferieafvikling
 • Hvor er gråzonerne – hvor skal I være særligt opmærksomme.

Hvem deltager?

Ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, der som et led i deres arbejde beskæftiger sig med ferieadministration eller er interesseret i at følge området.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Ferieregler i det offentlige

Start- og slutdato

25.09.24

Tilmeldingsfrist

25.08.24

Nummer

0589007

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.500 kr.

2.800 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

En kursusgang kl. 09.00-16.00: d. 25.09.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55