Gå til indhold
" "

Få støtte til at inddrage peers i socialpsykiatrien

Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis rådgivning og kompetenceudvikling til kommuner, der ønsker at arbejde systematisk med inddragelse af peers i socialpsykiatrien.

Et nyt kursusforløb fra Københavns Professionshøjskole og Peer-Partnerskabet skal ruste ansatte i socialpsykiatrien til en mere recovery-orienteret indsats ved at styrke brugen af peers i socialpsykiatrien.

Fra årsskiftet er det muligt at modtage rådgivning og kompetenceudvikling, som klæder kommunerne på til det videre arbejde med at opstarte peer-støtte og styrke recovery-orienterede indsatser.

Det kræver, at din kommune er kommet igennem med en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen. Læs mere om, hvordan du gør: https://lnkd.in/dfXAMz3j

"Vi ved, at det gør en stor og mærkbar forskel"

Peers er personer, der har egne, levede erfaringer med psykiske vanskeligheder og er brugere af socialpsykiatrien. Inddragelse af peers i socialpsykiatrien er med til at øge kvaliteten i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, ligesom den spiller en væsentlig rolle i recovery-processen og fungerer som brobygning til bl.a. civilsamfund, netværk og behandlingspsykiatrien.

I et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen står Københavns Professionshøjskole og Peer-Partnerskabet for kompetenceudviklingen af ansatte i socialpsykiatrien, så de er klædt på til arbejdet med systematisk at inddrage peer-støtte i den kommunale recovery-orienterede indsats.

”Vi er glade for, at vi har denne mulighed for at styrke kommunernes forståelse for levede erfaringers potentiale i deres omstilling til at arbejde recovery-orienteret. Det er en naturlig forlængelse af vores samarbejde med Peer-Partnerskabet, at vi sammen breder kendskabet til peer-støtte ud i hele landet. Vi ved, at det gør en stor og mærkbar forskel i den recovery-orienterede indsats, når vi bruger menneskers egne, levede erfaringer aktivt i mødet med psykisk sårbare borgere,” siger Tina Nielsen, videreuddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole.

Få pressemeddelelsen her.

Vil du vide mere?

Vil du vide, hvad Københavns Professionshøjskole tilbyder af efter- og videreuddannelse inden for socialpsykiatrien?

Kontaktperson

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17