Gå til indhold

Direktions- og ledelses­sekretæren

Bliv en kompetent sparringspartner for ledelsen, og styrk din rolle som sekretær eller personlig assistent i organisationen

Om uddannelsen

Som personlig assistent eller sekretær er du en nøgleperson i virksomheden, og det stiller store krav til dine kompetencer. Samtidig er netop den rolle under stadig udvikling, og mange steder er det at være uformel sparringspartner for chefen i dag en naturlig del af jobbet.

På kurset får du værktøjer og redskaber, som kan styrke din rolle som sparringspartner. Samtidig sættes der fokus på, hvordan du kan udvikle dig fagligt og personligt, så dine kompetencer matcher din hverdag på jobbet og de krav, der stilles til dig. Det teoretiske indhold vil blive koblet til deltagernes praksis.

Det faglige indhold

Følgende temaer vil indgå i kurset:

 • Grundlæggende ledelsesmodeller og organisationsforståelse
 • Rollen som sparringspartner for chefen
 • Kommunikation
 • Personlig gennemslagskraft
 • Prioritering og planlægning af tid og opgaver
 • Konflikthåndtering og dilemmaer i jobbet
 • Mødeledelse
 • Forebyggelse og håndtering af stress
 • Handlingsplan for din videre udvikling

Det får du ud af kurset

Gennem forløbet får du en øget bevidsthed om dine personlige styrker, og du vil have mulighed for at indgå aktivt i ledelsesteamet, agere som sparringspartner og ikke blot være forandringsparat men også forandringsskabende. Du får konkrete og brugbare værktøjer til at udvikle dine kompetencer og opnå mere indflydelse og gennemslagskraft. Derudover får du mulighed for at indgå i et udviklende og inspirerende netværk.

Hvem deltager?

Chefsekretærer, direktionssekretærer, ledelsessekretærer og personlige assistenter for politiske og administrative chefer i den offentlige og halvoffentlige sektor, statslige og kommunale selskaber, private virksomheder mv.

Virksomhedens udbytte

Med sin centrale placering i organisationen er det afgørende, at man som sekretær eller personlig assistent er i stand til at opstille mål for sit job, nå resultater og er i stand til både at udvikle sig i jobbet og udvikle jobbet i takt med de udfordringer, virksomheden står i. Den enkeltes bevidsthed om sin placering og indflydelse i organisationen er desuden afgørende for lysten og modet til at påtage sig nye opgaver og indgå som en proaktiv og ansvarlig medarbejder og sparringspartner.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Direktions- og ledelsessekretæren

Start- og slutdato

29.10.24 - 31.10.24

Tilmeldingsfrist

29.09.24

Nummer

0566625

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

14.375 kr.

11.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Tre kursusdage kl. 09.00-16.00: 29.10.24, 31.10.24 og 31.10.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55