Gå til indhold

Udarbejdelse af klinisk retningslinje i BA-forløbet

Dette valgfrie element udbydes ikke i efteråret 2024.

Udbud af valgfrie elementer: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Sæt dit præg på praksis! Formålet med dette forløb er, at du opnår viden om og færdigheder i at udarbejde en klinisk retningslinje for herigennem at øge dine kompetencer i at varetage en forsknings- og evidensbaseret praksis.

Studerende, som optages i forløbet, vil opstarte sit BA-forløb ved semesterstart. Med baggrund i et selvvalgt emne, vil slutproduktet ved uddannelsens afslutning være et udkast til en klinisk retningslinje, som planlægges at blive publiceret i regi af Center for Kliniske Retningslinjer.

Praktisk information

Sygeplejerskestuderende på Københavns Professionshøjskole

Et minimum på 4 og et maksimum på 6 (svarende til 2 bachelorgrupper à 2-3 studerende).

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86/Sigurdsgade 26
2200 København N

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som bedømmes samlet. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Preparation of a clinical guideline.

Ud over tilmelding til dette valgfrie element, skal studerende sende en motiveret ansøgning med forslag til emne for den kliniske retningslinje samt en studiejournal/karakterudskrift (trækkes fra mit.kp.dk) til semesterkoordinator Marie Høyer Lundh (malu@kp.dk) senest mandag i uge 14/44 kl. 10.00.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Der ses et stigende behov for at tilbyde patienter og pårørende en pleje og behandling, der beror på den bedst tilgængelige viden. Derfor er der brug for sygeplejersker, som kan bidrage til en evidensbaseret praksis samt indgå i arbejdet med kliniske retningslinjer.

I løbet af perioden for det valgfrie element (uge 6-11) og i selve BA-forløbet udarbejder optagede studerende en klinisk retningslinje ud fra et selvvalgt emne. Der må påregnes afsættelse af 1-2 uger efter mundtlig BA-eksamen til efterbearbejdning af den endelige kliniske retningslinje.

Læringsudbytte

Formålet med den interne prøve er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i et selvvalgt emne for den kliniske retningslinje:

  • Du kan selvstændigt opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje/egen profession
  • Du kan selvstændigt beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent
  • Du kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis

Læringsmetoder

  • Forelæsninger
  • Holdundervisning inkl. øvelser
  • Metodecaféer
  • Workshops
  • Konference
  • Feltarbejde
  • Selvstændigt gruppearbejde

Kontakt

Marie Høyer Lundh

Lektor

+45 24 29 63 36