Gå til indhold

Fra akut til kronisk sygdom

Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Du vil få fokus på samarbejde med patient og pårørende, samt det væsentlige skift i sygeplejerskens tilgang til patienten, fra den akutte sygepleje for patienten mod en sundhedsfremmende indsats med patienten og dennes pårørende.

Formål og indhold

Formålet for er at opnå læringsudbytte for valgfrit element

 • Kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis relateret til valgfrit elements indhold
 • Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse, samt egne professionsopgaver og ansvarsområder relateret til valgfrit elements indhold
 • Har viden om fidelity og overvejelser om implementering af komplekse interventioner
 • forholde dig kritisk til viden og metoder, der ligger til grund for klinisk beslutning, klinisk lederskab og klinisk praksis
 • anvende kommunikation der understøtter henholdsvis sygepleje for og med borger, patient og dennes pårørende
 • Selvstændig anvende og kombinere viden om menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære, som del af klinisk beslutningstagen og lederskab
 • Selvstændigt støtte borger, patient og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation både i den akutte og sundhedsfremmende indsats
 • Selvstændig reflektere over samspil, dilemmaer og magtrelationer mellem sygeplejerske og borger, patient og dennes pårørende

Indhold

I temaet, fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom, følger du patient og pårørende fra det akutte livreddende forløb til den sundhedsfremmende indsats hos den kronisk syge borger og dennes pårørende.

Det akutte patientforløb
Vi arbejder med begreberne klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab i akutte og kritiske patientforløb. Der indgår sygdomslære og farmakologi med særlig fokus på akut respirationsinsufficiens, coma diabeticum, akut hjerte- kredsløbssvigt, som blødningsforstyrrelser, AKS, DVT, lungeemboli og apoplexia, og endvidere patientsikkerhed, akut kommunikation, CRM og triage.

Du kommer til at arbejde med sygeplejeteori i forhold til den akut, kritisk syge patient. Endvidere vil arbejdsformen være casearbejde med træning af praktiske færdigheder i klinisk Learning Lab, samt simulationstræning relateret til akutte patientforløb.

At leve med kronisk sygdom
Vi arbejder med forskningsbaseret viden om meningsfuld kommunikation, som kan støtte patient og pårørende til at integrere liv og sygdom. Udgangspunkt er metoden Guidet Egen Beslutning og elementer af narrativ metode. Med baggrund i en empowerment filosofi, vil du skulle øve kommunikation der understøtter personspecifik viden, du kommer til at arbejde med refleksionsark og kommunikationstræning i spejling, aktiv lytning og værdiklargøringsrespons. Til sidst i forløbet, ”at leve med kronisk sygdom”, vil du arbejde med begrebet fidelity og overvejelser om implementering af forskningsbaserede metoder, som GEB, i praksis.

Pårørendesamarbejde
Vi har fokus på samarbejde med pårørende, og du får mulighed for at søge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om pårørende relateret til det akutte patientforløb og /eller relateret til en sundhedsfremmende indsats. Generelt vil du arbejde med identifikation af mulige dilemmaer og magtrelationer i pleje og behandlingssituationer.

Læringsmetoder

Undervisningen tilrettelægges med en vekselvirkning af teoretiske aktiviteter, med oplæg af underviser og studerende, litteratursøgning og formidling, og kliniske aktiviteter som case-baserede øvelser, kommunikationsøvelser relateret til egen praksis, beherskelse af akutte instrumentelle sygeplejehandlinger i klinisk Learning Lab og simulationstræning. Gennem forløbet vil du reflektere og fordybe dig i små grupper og gennem eget logbogsarbejde.

Bedømmelse/prøve

Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en individuel intern prøve, og skal bestås, før du kan gå til den mundtlige eksamen i bachelorprojekt på 7. semester. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Studerende fra sygeplejerskeuddannelserne i KP, som skal på 7. semester

15-30 deltagere

Det valgfrie element afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, Københavns Professionshøjskole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfrit element udbydes i uge 6-11. (Udbydes også om efteråret uge 35-40)

Dette valgfrie element er monofagligt og udbydes af Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, KP

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Når du starter - Litteratur

Sygdomslære og farmakologi

 • Olsen I & Hallin S P . 2013. Farmakologi
  3. udgave, 2. oplag. Munksgaard. (Repetition)
 • Viborg L. A & Torup W. A (Red) 2013 Sygdomslære Hånden på hjertet
  1.udgave Munksgaard, København.

Akut sygepleje

 • Laschewski S K & Larsen V B. 2016. Triage. I: Jastrup S (Red.) Akut Sygepleje. Munksgaard 2. udg., 1. Oplag.
 • Lehmkuhl, M & Koldborg, L. (2018) Sygepleje til patienter med apopleksi. I: Jastrup, S. & Rasmussen, H. D (2018) (red.) Klinik – grundbog i sygepleje. Munksgaard
 • Nissen, L. & Willemoes-Petersen, J. (2018) Sygepleje til patienter med KOL. I: Jastrup, S. & Rasmussen, H. D (2018) (red.) Klinik – grundbog i sygepleje. Munksgaard
 • Glindorf, M. (2018) Sygepleje til patienter med diabetes. I: Jastrup, S. & Rasmussen, H. D (2018) (red.) Klinik – grundbog i sygepleje. Munksgaard

Pårørendesamarbejde

 • Eggenberger SK & Nelms TP. 2007. Being family: the family experience when an adult member is hospitalized with a critical illness. Journal of Clinical Nursing.
 • Hørmann E. 2011. Litteratursøgning. I: Glasdam s. (red.) Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område – indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s. 36-46.
 • Jacobsen A & Lomholt M. 2017. Pårørende på akutafdelingen. I red: Jacobsen A., Skjærbæk C. & Villumsen N. K. Akutbogen – for læger og sygeplejersker. Munksgaard

At leve med akut sygdom

 • Finderup J., Bjerre T., Soendergaard A., Nielsen M.E., Zoffmann V. 2016. Developing life skills in haemodialysis using theguided self-determination method: a qualitative study. Journal of Renal Care 42(2), 83–92.
 • Grøn L. 2012. På hverdagens præmisser – hverdag som kontekst for livsstilsforandringer. I: Red: Simovska V. & Jensen J. M. Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. GADs Forlag.
 • Hope Kolltveit, B-C; Graue, M; Zoffmann, V; Gjengedal, E. 2014. Experiences of nurses as they introduce the Guided Self-Determination (GSD) counselling approach in outpatient nurse
 • consultations among people with type 1 diabetes. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 34(2): 22-26. 5p.
 • Jørgensen R., Hansson L., Zoffmann V. 2012. Changes in Persistent Delusions in Schizophrenia Using Guided Self_Determination: A Single Case Study. Issues in Mental Health Nursing, 33: 293– 300
 • Poulsen, Anette. 2010. Aktive vurderinger. En sundhedspædagogisk metode til værdiafklaring. Komiteen for sundhedsoplysning.
 • Riiskjær E. 2018. Patientcentrering. I: Danbjørg & Tvistholm (red). Patient. Grundbog i sygepleje. Munksgaard, 2. udgave 1 oplag
 • Stein K F, Sargent J T & Rafaels N. 2007. Intervention Research. Nursing Research. Vol 56 no 1
 • Weis J., Zoffmann V., Egerod I. 2013. Enhancing person-centred communication in NICU: a comparative thematic analysis. Nursing in Critical Care
 • Zoffmann V. 2005. Guidet Egen-Beslutning. Sundhedsstyrelsen.(Udleveres) Link til eksempel på refleksionsark
 • Zoffmann V. Kommunikationsformer. (Arbejdsark til kommunikationstræning. Udleveres.)
 • Ørtenblad L. 2013. At leve med kronisk sygdom – patientperspektivet. I Red: Dahl BH, Døssing A, Ølsgaard G. Livet med kronisk sygdom – Et samfunds og sundhedsfagligt perspektiv.

Kontakt

Anne-Marie Rømer
Lektor
E-mail: AR3@kp.dk
Tlf.: 41 89 81 02