Gå til indhold

Information om covid-19

Fra akut til kronisk sygdom

Om det valgfrie element

Du vil få fokus på sygeplejen i akutte patientforløb og overgangen til at leve med kronisk sygdom samt det væsentlige skift i sygeplejerskens tilgang til patient og pårørende. Vi bevæger os fra den akutte sygepleje for patienten mod en sundhedsfremmende indsats i samarbejde med patienten/borgeren og dennes pårørende, som skal lære at leve med kronisk sygdom

Praktisk information

Sygeplejestuderende ved KP

Min. 15, maks. 36 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Individuel intern prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Du kan vælge, om du vil aflevere skriftligt produkt, PowerPoint med underliggende speak eller en kombination af de to.

From nursing in acute care to living with chronic illness 

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Det akutte patientforløbVi arbejder med begreberne klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab i akutte og kritiske patientforløb. Den overordnede ramme er observation og intervention med udgangspunkt i ABCDE-algoritmen. 

At leve med kronisk sygdomVi arbejder med forskningsbaseret viden om meningsfuld kommunikation, som kan støtte patient og pårørende til at integrere liv og sygdom. Udgangspunkt er metoden Guidet Egen Beslutning (GEB) og elementer af narrativ metode. 

PårørendesamarbejdeVi har fokus på samarbejde med pårørende, og du får mulighed for at søge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om pårørende relateret til det akutte patientforløb og/eller relateret til en sundhedsfremmende indsats.  

Læringsudbytte 

  • Kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis 
  • kan forholde dig kritisk til viden og metoder, der ligger til grund for klinisk beslutning, klinisk lederskab og klinisk praksis  
  • kan anvende kommunikation, der understøtter sygepleje for og med borger, patient og pårørende  
  • kan selvstændigt anvende og kombinere viden om menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære som del af klinisk beslutningstagen og lederskab  
  • kan selvstændigt støtte borger, patient og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation, både i den akutte og sundhedsfremmende indsats  
  • kan selvstændigt reflektere over samspil, dilemmaer og magtrelationer mellem sygeplejerske og borger, patient og pårørende.

Læringsmetoder 

Teoretisk undervisning med besøg af eksterne undervisere fra akutområdet, der varetager emnerne triage, akut hjerte- kredsløbssvigt, akutte abdominale tilstande og sepsis. 

Træning af praktiske færdigheder i klinisk Learning Lab samt simulationstræning relateret til akutte patientforløb. 

Arbejde med refleksionsark og kommunikationstræning i spejling, aktiv lytning og værdiklargøringsrespons. 

Kontakt

Anne-Marie Rømer

Lektor

+45 41 89 81 02