Gå til indhold

Information om coronavirus

Fra akut til kronisk sygdom

Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Du vil få fokus på sygeplejen i akutte patientforløb og overgangen til at leve med kronisk sygdom samt det væsentlige skift i sygeplejerskens tilgang til patient og pårørende. Vi bevæger os fra den akutte sygepleje for patienten mod en sundhedsfremmende indsats i samarbejde med patienten/borgeren og dennes pårørende, som skal lære at leve med kronisk sygdom.

Undervisningen foregår i Hillerød.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Formålet er at udvikle dine sygeplejefaglige kompetencer, og at du opnår læringsudbytte.

Indhold

Det akutte patientforløb
Vi arbejder med begreberne klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab i akutte og kritiske patientforløb. Den overordnede ramme for undervisningen er observation og intervention med udgangspunkt i ABCDE-algoritmen. Der undervises i sygepleje, sygdomslære og farmakologi med særligt fokus på apoplexia cerebri, akut respirationsinsufficiens og coma diabeticum. Vi får besøg af eksterne undervisere fra akutområdet, der varetager emnerne triage, akut hjerte-/kredsløbssvigt, akutte abdominale tilstande og sepsis.

Du kommer til at arbejde med sygeplejeteori i forhold til den akut, kritisk syge patient. Endvidere vil arbejdsformen være casearbejde med træning af praktiske færdigheder i klinisk Learning Lab samt simulationstræning relateret til akutte patientforløb.

At leve med kronisk sygdom
Vi arbejder med forskningsbaseret viden om meningsfuld kommunikation, som kan støtte patient og pårørende til at integrere liv og sygdom. Udgangspunkt er metoden Guidet Egen Beslutning (GEB) og elementer af narrativ metode. Med baggrund i empowerment-filosofi vil du skulle øve kommunikation, der understøtter personspecifik viden. Du kommer til at arbejde med refleksionsark og kommunikationstræning i spejling, aktiv lytning og værdiklargøringsrespons. Til sidst vil du arbejde med begrebet fidelity og overvejelser om implementering af forskningsbaserede metoder, som GEB, i praksis.

Pårørendesamarbejde
Vi har fokus på samarbejde med pårørende, og du får mulighed for at søge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om pårørende relateret til det akutte patientforløb og/eller relateret til en sundhedsfremmende indsats. Generelt vil du arbejde med identifikation af mulige dilemmaer og magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer.

Læringsudbytte

Du:

  • kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis relateret til valgfrit elements indhold
  • har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder relateret til valgfrit elements indhold
  • har viden om fidelity og overvejelser om implementering af komplekse interventioner
  • kan forholde dig kritisk til viden og metoder, der ligger til grund for klinisk beslutning, klinisk lederskab og klinisk praksis
  • kan anvende kommunikation, der understøtter henholdsvis sygepleje for og med borger, patient og dennes pårørende
  • kan selvstændigt anvende og kombinere viden om menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære som del af klinisk beslutningstagen og lederskab
  • kan selvstændigt støtte borger, patient og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation, både i den akutte og sundhedsfremmende indsats
  • kan selvstændigt reflektere over samspil, dilemmaer og magtrelationer mellem sygeplejerske og borger, patient og dennes pårørende.

Læringsmetoder

Undervisningen tilrettelægges med en vekselvirkning af teoretiske aktiviteter med oplæg af underviser og studerende, casearbejde, litteratursøgning og formidling. Vi arbejder med kliniske aktiviteter som kommunikationsøvelser relateret til egen praksis, beherskelse af akutte instrumentelle sygeplejehandlinger i klinisk Learning Lab og fullscale simulationstræning. Gennem forløbet vil du reflektere og fordybe dig i små grupper og gennem eget logbogsarbejde.

Bedømmelse/prøve

Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en individuel intern prøve. Prøven bedømmes efter 7- trinsskalaen.

Praktisk information

Sygeplejestuderende ved KP

Min. 15, max. 35 deltagere.

Det valgfrie element afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød:
Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Dette valgfrie element er monofagligt og udbydes af Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, KP

10 ECTS-point

Når du starter - Litteratur

Litteraturliste kan ses i itslearning to uger før semesterstart.

Kontakt

Anne-Marie Rømer

Lektor

+45 41 89 81 02