Gå til indhold

Information om coronavirus

Fra akut til kronisk sygdom

Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Du vil få fokus på samarbejde med patient og pårørende, samt det væsentlige skift i sygeplejerskens tilgang til patienten, fra den akutte sygepleje for patienten mod en sundhedsfremmende indsats med patienten og dennes pårørende.

Formål og læringsudbytte

Formålet er at opnå læringsudbytter for valgfrit element:

 • Kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis relateret til valgfrit elements indhold
 • Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse, samt egne professionsopgaver og ansvarsområder relateret til valgfrit elements indhold
 • Har viden om fidelity og overvejelser om implementering af komplekse interventioner
 • Kan forholde dig kritisk til viden og metoder, der ligger til grund for klinisk beslutning, klinisk lederskab og klinisk praksis relateret til valgfrit elements indhold
 • Kan anvende kommunikation der understøtter henholdsvis sygepleje for og med borger, patient og dennes pårørende
 • Selvstændig anvende og kombinere viden om menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære, som del af klinisk beslutningstagen og lederskab
 • Selvstændigt støtte borger, patient og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation både i den akutte og sundhedsfremmende indsats
 • Selvstændig reflektere over samspil, dilemmaer og magtrelationer mellem sygeplejerske og borger, patient og dennes pårørende

Indhold

I temaet, fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom, følger du patient og pårørende fra det akutte livreddende forløb til den sundhedsfremmende indsats hos den kronisk syge borger og dennes pårørende.

Pårørendesamarbejde

Vi har fokus på samarbejde med pårørende, og du får mulighed for at søge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om pårørende relateret til det akutte patientforløb og /eller relateret til en sundhedsfremmende indsats. Generelt vil du arbejde med identifikation af mulige dilemmaer og magtrelationer i pleje og behandlingssituationer

Det akutte patientforløb

Vi arbejder med begreberne klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab i akutte og kritiske patientforløb. Der indgår sygdomslære og farmakologi med særlig fokus på akut respirationsinsufficiens, coma diabeticum, akut hjerte- kredsløbssvigt, som blødningsforstyrrelser, AKS, DVT, lungeemboli og apoplexia, og endvidere patientsikkerhed, akut kommunikation, CRM og triage.

Du kommer til at arbejde med sygeplejeteori i forhold til den akut, kritisk syge patient. Endvidere vil arbejdsformen være casearbejde med træning af praktiske færdigheder i klinisk Learning Lab, samt simulationstræning relateret til akutte patientforløb.

At leve med kronisk sygdom

Vi arbejder med forskningsbaseret viden om meningsfuld kommunikation, som kan støtte patient og pårørende til at integrere liv og sygdom. Udgangspunkt er metoden Guidet Egen Beslutning og elementer af narrativ metode. Med baggrund i en empowerment filosofi, vil du skulle øve kommunikation der understøtter personspecifik viden, du kommer til at arbejde med refleksionsark og kommunikationstræning i spejling, aktiv lytning og værdiklargøringsrespons. Til sidst i forløbet, ”at leve med kronisk sygdom”, vil du arbejde med begrebet fidelity og overvejelser om implementering af forskningsbaserede metoder, som GEB, i praksis.

Læringsmetoder

Undervisningen tilrettelægges med en vekselvirkning af teoretiske aktiviteter, med oplæg af underviser og studerende, litteratursøgning og formidling, og kliniske aktiviteter som case-baserede øvelser, kommunikationsøvelser relateret til egen praksis, beherskelse af akutte instrumentelle sygeplejehandlinger i klinisk Learning Lab og simulationstræning. Gennem forløbet vil du reflektere og fordybe dig i små grupper og gennem eget logbogsarbejde.

Bedømmelse/prøve

Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en individuel intern prøve, og skal bestås, før du kan gå til den mundtlige eksamen i bachelorprojekt på 7. semester. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Du får tildelt en case, der omhandler situationer inden for alle elementets områder:

 1. akut sygepleje
 2. at leve med kronisk sygdom
 3. pårørendesamarbejde

Casen tildeles tirsdag kl 12:00 i den sidste uge af forløbet. Det vil være tilfældig udvalgt hvilket 2 af de 3 områder fra valgfrit element, du skal reflektere over. Prøven er et produkt, der er individuelt og afleveres elektronisk i Wiseflow, den sidste fredag i forløbet.

Du udprøves i 2 ud af 3 af valgfrit elements områder med udgangspunkt i læringsudbyttet.

Produktet er en refleksion over og analyse af de (udvalgte) kliniske sygeplejefaglige problemstillinger, du har identificeret i den tildelte case.

 • I analysen kan du inddrage viden om menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære, som del af klinisk beslutningstagen og lederskab og/eller viden om hvordan du kan støtte borger, patient og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation både i den akutte og sundhedsfremmende indsats
 • Du skal inddrage dine egne erfaringer fra din logbog, udarbejdet gennem valgfaget og reflektere over egen professionsudøvelse, samt egne professionsopgaver relateret til sygeplejefaglige interventioner i casen, som del af klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab

Du kan vælge om du vil aflevere

 • PowerPoint med underliggende speak (varighed max 5 minutter). PowerPointen skal følges af litteraturliste på max en side.
 • Skriftligt produkt 3 sider (max 7200 tegn incl. mellemrum + litteraturliste på max en siden)
 • Et mix af skriftligt produkt og video. 2 minutter video + 2 sider skrift (max 4800 tegn incl. mellemrum + litteraturliste på max en side)

Praktisk information

Studerende fra sygeplejerskeuddannelsen, KP.

15-30 deltagere

Det valgfrie element afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød:
Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Dette valgfrie element er monofagligt og udbydes af Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, KP

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Når du starter - Litteratur

Litteraturliste vil blive lagt på læringsplatformen (itslearning), når rummet åbner.

Kontakt

Anne-Marie Rømer
Lektor
E-mail: AR3@kp.dk
Tlf.: 41 89 81 02