Gå til indhold

Bæredygtighed i praksis, ESU

Om det valgfrie element

I dette valgfrie element skal I arbejde med FN’s Verdensmål ud fra en konkret praksiscase med henblik på at styrke den i arbejdet med mere bæredygtighed.

Vi skal besøge virksomheder, institutioner og sociale boligområder, der arbejder eller gerne vil arbejde med at gøre deres enhed mere bæredygtig. I får i forløbet redskaber til at formulere strategier og udvikle konkrete aktiviteter omhandlende verdensmålene, der skal implementeres i den praksiscase, som I har udvalgt.

Formålet er at understøtte bæredygtighed, sundhed, grøn omstilling, bæredygtig kost og ernæring, social gastronomi eller styrkede lokalsamfund.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af 7. semester-studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 12 og maks. 35 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Plus en række besøg til virksomheder og projekter.

Individuel, skriftlig prøve baseret på et gruppeprojekt.

Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Sustainability in practice

Transport til og fra virksomheds-/studieture kan forekomme.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

 • Sammenhængen mellem bæredygtighed, sundhed, fødevaresystemet, kost og måltider
 • Erfaringer fra virksomheders projekter og kommuners arbejde med verdensmålene
 • Ulighed i sundhed og verdensmålene i en dansk kontekst, fx sundhedsfremme, fattigdomsspørgsmål samt adgangen til sund og bæredygtig kost, herunder social gastronomi
 • Nyeste værktøjer inden for adfærdsdesign, nudging, handlekompetence og adfærdsændringer i den grønne omstilling, bæredygtighedens psykologi og sundhedspsykologi
 • Lokalsamfund som arena for sundhedsfremme og grøn omstilling.

Læringsudbytte

Det valgfrie element giver forskellige vinkler på, hvordan bæredygtighed gør sig gældende for PBES, og hvilke konkrete cases I vil kunne komme ud til som færdiguddannede:

 • Lære, hvordan bæredygtighed, sundhed og ernæring hænger sammen og udgør komplekse problemstillinger og løsninger
 • Få indblik i teorier, studier, metoder og værktøjer inden for bæredygtighed, mad, måltider og sundhedsfremme
 • Udvikle færdigheder og kompetencer til at indtænke bæredygtighed og verdensmålene i konkrete sundhedsfremmende tiltag
 • Anvende værktøjer og metoder inden for bæredygtighed og sundhed bredt i en professionspraksis, fx adfærdsdesign, nudging, empowerment, socialgastronomi, sundheds- og bæredygtighedspsykologi og forandringsledelse.

Læringsmetoder

 • Et stærkt praksis- og professionselement if. professionsrelevante cases
 • Organiserede virksomhedsbesøg/feltbesøg
 • Seks uger med både teori, praksisbesøg og workshops
 • Tilgangen er PBL-orienteret, og der vil være både gruppe- og individuelt arbejde.
Video Bæredygtighed i praksis, valgfrit element 7. semester

Kontakt

Vibeke Vines Østergaard

Adjunktvikar