Gå til indhold

Bæredygtighed i praksis

Dette valgfrie element udbydes ikke i efteråret 2024.

Udbud af valgfrie elementer: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

I dette valgfrie element skal I arbejde med FN’s Verdensmål ud fra en konkret praksiscase med henblik på at styrke den i arbejdet med mere bæredygtighed.

Vi skal besøge virksomheder, institutioner og sociale boligområder, der arbejder eller vil arbejde med at gøre deres enhed mere bæredygtig. I får i forløbet redskaber til at formulere strategier og udvikle konkrete aktiviteter omhandlende verdensmålene, der skal implementeres i den praksiscase, som I har udvalgt.

Formålet er at understøtte bæredygtighed, sundhed, grøn omstilling, bæredygtig kost og ernæring, social gastronomi eller styrkede lokalsamfund.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af 7. semester-studerende på ernæring og sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 12 og maks. 35 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Plus en række besøg til virksomheder og projekter.

Individuel, skriftlig prøve baseret på et gruppeprojekt.

Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Transport til og fra virksomheds-/studieture kan forekomme.

Sustainability in practice

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

 • Sammenhængen mellem bæredygtighed, sundhed, fødevaresystemet, kost og måltider
 • Erfaringer fra virksomheders projekter og kommuners arbejde med verdensmålene
 • Ulighed i sundhed og verdensmålene i en dansk kontekst, fx sundhedsfremme, fattigdomsspørgsmål samt adgangen til sund og bæredygtig kost, herunder social gastronomi
 • Nyeste værktøjer inden for adfærdsdesign, nudging, handlekompetence og adfærdsændringer i den grønne omstilling, bæredygtighedens psykologi og sundhedspsykologi
 • Lokalsamfund som arena for sundhedsfremme og grøn omstilling.

Læringsudbytte

Det valgfrie element giver forskellige vinkler på, hvordan bæredygtighed gør sig gældende for PBES, og hvilke konkrete cases I vil kunne komme ud til som færdiguddannede:

 • Lære, hvordan bæredygtighed, sundhed og ernæring hænger sammen og udgør komplekse problemstillinger og løsninger
 • Få indblik i teorier, studier, metoder og værktøjer inden for bæredygtighed, mad, måltider og sundhedsfremme
 • Udvikle færdigheder og kompetencer til at indtænke bæredygtighed og verdensmålene i konkrete sundhedsfremmende tiltag
 • Anvende værktøjer og metoder inden for bæredygtighed og sundhed bredt i en professionspraksis, fx adfærdsdesign, nudging, empowerment, socialgastronomi, sundheds- og bæredygtighedspsykologi og forandringsledelse.

Læringsmetoder

 • Et stærkt praksis- og professionselement med udgangspunkt i professionsrelevante cases
 • Organiserede virksomhedsbesøg/feltbesøg
 • Seks uger med både teori, praksisbesøg og workshops
 • Tilgangen er PBL-orienteret, og der vil være både gruppe- og individuelt arbejde.
Video Bæredygtighed i praksis, valgfrit element 7. semester

Kontakt

Vibeke Vines Østergaard

Adjunkt