Gå til indhold

Supervision

Få en supervisor, som har indsigt i din faglighed og kan skubbe til din professionelle udvikling

Få supervision fra en kompetent og erfaren supervisor med socialfaglig, psykologfaglig eller beskæftigelsesfaglig baggrund. Alle supervisorer fra Københavns Professionshøjskole har praksiserfaringer inden for socialt arbejde eller beskæftigelse og en uddannelse eller specialistgodkendelse som supervisor.

Inden du begynder supervision, tilbyder vi dig et uforpligtende møde med supervisor, hvor rammer, metode og form uddybes og afstemmes med dine konkrete behov.

Københavns Professionshøjskole tilbyder både individuel supervision og gruppesupervision. Læs mere om typer af supervision nedenfor.

Hvad er supervision?

Supervision er et struktureret refleksions- og læringsrum, hvor du gennem dialog med supervisor og eventuelt en supervisionsgruppe reflekterer over dit arbejde på såvel det faglige som det relationelle plan.

Supervision bidrager til:

  • nye forståelser og perspektiver
  • nye handlemuligheder
  • implementering af specifikke faglige elementer eller metoder
  • faglig kvalitet og gennemskuelighed i forhold til valg og dispositioner
  • faglig inspiration
  • et sundt arbejdsmiljø

Tre former for supervision

Udover individuel supervision arbejder Københavns Professionshøjskole med tre grundlæggende former for supervision, som du kan læse om i menuen nedenfor.

Sagssupervision er for en gruppe af medarbejdere fra samme profession med en ensartet rolle på arbejdspladsen fx myndighedssagsbehandlere eller faglige koordinatorer i en børne- og familieafdeling. Det kan også være for en medarbejdergruppe fra forskellige professioner og med forskellige roller fx et krisecenter eller et socialpædagogisk opholdssted.

Sagssupervision foregår typisk i grupper, men kan også være individuel fx som et supplement til et gruppesupervisionsforløb.

Sagssupervision kan have et særligt fagligt fokus.

Samarbejdssupervision er supervision, der har til formål at styrke samarbejde ved at fokusere på roller, positioner og ansvar samt forståelse af kerneopgaven på en bestemt arbejdsplads eller i en udvalgt organisation.

Kollegial supervision handler om at kvalificere gruppens deltagere til at facilitere dialog og refleksion om faglige udfordringer. Således træner og superviseres gruppemedlemmerne i en metodisk kommunikationsform, som fremmer dialog og refleksion i den daglige praksis.

Undervisningssupervision indgår integreret i forløb med undervisning. I supervisionen bearbejdes nøglebegreber, centrale pointer og metoder løbende fra et undervisningsforløb og relateres til deltagernes specifikke praksis. Formålet med supervisionen er at støtte omsætning af ny læring fra undervisningen i arbejdslivet.

Hvem kan have glæde af supervision?

Supervision er relevant for alle professionelle på det sociale og beskæftigelsesfaglige område, som ønsker faglig og personlig udvikling. Du kan være medarbejder, mellemleder eller leder, som arbejder med beskæftigelsesindsatsen, med børn, unge og familier i udsatte positioner eller med udsatte voksne ud fra en recoveryorienteret tilgang.

Supervision er også velegnet til frivillige tilknyttet humanitære organisationer eller interesseorganisationer.

Kontakt

Charlotte Brønsted

Lektor

+45 51 63 28 53