Gå til indhold
Minna Mollerup Seidelin, Karoline Østbjerg Vang, Sofie Martina Fisker og Caroline Thanning Pronk, der alle læser til pædagog på 3. semester på Campus Carlsberg - med særlig profil i tidlig indsats

“Vi skal jo ud at møde de samme børn”

Mød fire studerende fra KP’s tværprofessionelle profil i tidlig indsats, hvor uddannelsen er målrettet arbejde med de yngste børn og børnefamilier i udsatte positioner

Den tidlige barndom spiller en helt afgørende rolle i at skabe de bedste forudsætninger for børns trivsel og udvikling. Det er vigtigt, at de professionelle, der arbejder med børn og familier, kan yde en fælles forebyggende indsats på et tidligt tidspunkt. Netop den opgave vil KP være med til at løfte med profilen i tidlig indsats for bl.a. pædagoger og socialrådgivere.

En kompleks opgave

Med en profil i tidlig indsats bliver den kommende pædagog, socialrådgiver, jordemoder eller sundhedsplejerske rustet til at skabe bedre vilkår for de yngste børn og familier i udsatte positioner – fra graviditet til børnehave.

Nogle af dem, der har valgt profilen i tidlig indsats, er 23-årige Minna Mollerup Seidelin, 23-årige Karoline Østbjerg Vang, 25-årige Sofie Martina Fisker og 21-årige Caroline Thanning Pronk, der alle læser til pædagog på 3. semester på Campus Carlsberg.

De har hvert semester et forløb, hvor de sammen med socialrådgiveruddannelsen, og til tider jordemoderuddannelsen, stiller skarpt på den tidlige indsats på tværs af deres professioner.

“Undervisningen varierer mellem almindelig undervisning og så oplæg fra folk, der kommer ude fra forskellige relevante organisationer, som fx Mødrehjælpen. Herefter arbejder vi med nogle udvalgte cases i vores blandede studiegrupper”, forklarer Caroline.

“Så har vi også nogle forskellige øvelser, vi skal igennem. Vi har fx været ude på tur, hvor vi har kigget efter tegn på mistrivsel i området. Der fik man virkelig øje for, hvor mange fordomme, der findes om mistrivsel og hvor kompleks en opgave, vi står over for”, tilføjer Minna.

Uundværlige værktøjer med i rygsækken

Overordnet set er både Minna, Karoline, Sofie og Caroline positivt stemte over profilen.

Forløbene har virkelig givet mig et helhedsoverblik. Jeg synes, at det er godt, at vi allerede nu lærer at samarbejde på tværs af fagene. Så ved jeg fx ved, at her skal jeg have en socialrådgiver med ind over. Man får en forståelse af hele processen, og hvor ens grænse som pædagog går

“Jeg har virkelig forstået, hvor en kompleks opgave den tidlige indsats er. Alene, hvordan vi italesætter udsathed og vores sprog generelt, er et vigtigt fokuspunkt. Når jeg siger udsathed som pædagog, mener jeg måske en ting, men udsathed for en socialrådgiver kan være noget helt andet”, tilføjer Karoline.

Selvom forløbene ikke altid har været lige til, så mener Minna, at det har været en givende udfordring.

“Vi løber hurtigt, fordi vi har den ekstra undervisning, men vi får nogle flere værktøjer med i rygsækken, som er uundværlige. Så kan det godt være, vi har travlt, men det er det værd”, fortæller hun.

“Vi skal jo ud at møde de samme børn”

De ekstra værktøjer er noget, som de pædagogstuderende gerne vil unde flere af deres medstuderende.

“Jeg synes faktisk, at alle burde igennem det her forløb. Vi er kun et hold på årgangen, men vi skal jo alle ud at møde de samme børn”, fortæller Karoline.

“Man kunne også sagtens hive flere professioner med ind i forløbet som fx lærer og sundhedsplejersker”, uddyber Caroline. “Det kan være med til at skabe flere perspektiver ude i praksis, så der ikke er så snævert et syn på, hvornår børn trives eller ikke trives.”

Minna Mollerup Seidelin, Karoline Østbjerg Vang, Sofie Martina Fisker og Caroline Thanning Pronk, der alle læser til pædagog på 3. semester på Campus Carlsberg - med særlig profil i tidlig indsats
Minna Mollerup Seidelin, Karoline Østbjerg Vang, Sofie Martina Fisker og Caroline Thanning Pronk, der alle læser til pædagog på 3. semester på Campus Carlsberg - med særlig profil i tidlig indsats (Foto: Emmelie Loft Zederkof)

For Minna, Karoline, Sofie og Caroline er der hvert fald ingen tvivl om, hvor nødvendig profilen i tidlig indsats er.

“Jeg har fået en bedre forståelse af min profession og en forståelse af, at jeg ikke altid er nok, men skal have hjælp af andre professioner. Det gør mig stærkere i mit fag at vide, hvad mine svagheder er”, forklarer Sofie.

Emmelie Loft Zederkof

Studentermedhjælper

+45 40 42 03 35