Gå til indhold
Lars Bo og Jakob Harder

Teknologiforståelse som en del af andre fag er simpelthen utilstrækkeligt

Kronik i Altinget den 21. november 2023 af dekan Jakob Harder og docent Lars Bo Andersen fra Københavns Professionshøjskole m.fl.

Børne – og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) støtter en obligatorisk teknologiforståelse til alle børn i indlægget 10. november og tilkendegiver dermed, at han – og regeringen – forstår, at evnen til at forstå og skabe med digitale teknologier hænger uløseligt sammen med folkeskolens centrale dannelses- og uddannelsesopgave.

Det er en kæmpe gevinst for vores børn og unge, at Tesfaye anerkender, at det er folkeskolens opgave at ”… børn og unge får de nødvendige faglige kompetencer, så de både konstruktivt og kritisk kan forstå og deltage i den digitale udvikling.”

Dermed efterlades ingen børn på perronen, når det gælder digitale kompetencer. Vi kipper med flaget for ministerens udmelding. Hans svar på vores debatindlæg, håber og tror vi, er et udtryk for, at teknologiforståelse er et element i folkeskoleudspillet, der ligger ministeren meget på sinde.

Jakob Harder – Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet
Jakob Harder – Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet

Godt på vej, men ikke i mål

Som Tesfaye skriver, har vi i Danmark allerede erfaringer fra et tre-årigt forsøg med teknologiforståelse som henholdsvis et nyt fag og en faglighed integreret i andre fag.

Her konkluderer 78 procent af det pædagogiske personale, at teknologiforståelse bør indføres som et selvstændigt fag eller som en kombination af et selvstændigt fag og i eksisterende fag.

En valgfagsmodel med en sporadisk teknologiforståelse i udvalgte fag, som ministeren lægger op til, flugter altså ikke med anbefalingerne fra forsøgsfaget: Teknologiforståelse skal være et selvstændigt obligatorisk fag – og samtidig integreres i andre fag, hvis vi skal lytte til erfaringerne fra det pædagogiske personale – og fra det eksisterende vidensgrundlag fra os med forskningsbaggrund.

Ministeren er langtfra alene om at identificere teknologiforståelse som en substantiel og vigtig faglighed.

På en nyligt afholdt høring i Landstingssalen fremsatte Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Danske Universiteter og Professionshøjskoler i kor ønsket om en obligatorisk faglighed i folkeskolen med den eneste, men væsentlige, modifikation, at faget ikke alene kan læres som komponent i den eksisterende fagrække.

Med andre ord er det simpelthen ikke tilstrækkeligt at lade teknologiforståelse indgå som et element i et andet fag. Det vil svare til, at fagene dansk eller historie alene skulle optræde som en del af eksempelvis idræt – med en idrætslærer ved roret.

Lars Bo Andersen, docent, Københavns Professionshøjskole
Lars Bo Andersen, docent, Københavns Professionshøjskole

Fodfæste kræver dedikerede undervisere

Når vi som fageksperter er skeptiske over for den konkrete udformning i regeringens nuværende skoleudspil, er det fordi, vi bange for, at modellen ikke virker efter hensigten. Vi er bekymrede for faglighedens status blandt lærere og elever, hvis den bliver til et fælles ansvar for en række forskellige fag.

Hvis det skal lykkes for fagligheden at etablere sig og finde fodfæste i en travl skole, er der behov for, at den manifesteres som et fag med egne dedikerede undervisere, der er uddannet til netop at have teknologiforståelse som undervisningsfag.

Skulle Tesfaye tvivle på opbakningen til et obligatorisk teknologiforståelsesfag i folkeskolen, er der hjælp at hente i befolkningen.

En spritny undersøgelse viser, at 80 procent af den danske befolkning har et ønske om, at teknologiforståelse skal være et fag for alle elever i folkeskolen.

Og vi eksperter fra feltet står sammen med alle skolens parter bag befolkningen – og forhåbentlig også ministeren og folkeskoleforligskredsen i dette vigtige spørgsmål, når folkeskoleudspillet skal forhandles.

Helt konkret er der behov for en justering, så teknologiforståelse bliver et selvstændigt obligatorisk fag.

De syv afsendere af kronikken i Altinget

  • Jakob Aagaard Harder, dekan, Københavns Professionshøjskole
  • Lars Bo Andersen, docent, Københavns Professionshøjskole, vicecenterleder af Videnscenter for Digital Teknologiforståelse, Københavns Professionshøjskole
  • Mikkel Hjorth, docent, VIA University College
  • Ole Sejer Iversen, professor, leder af Videnscenter for Digital Teknologiforståelse, Aarhus Universitet
  • Michael Caspersen, direktør , It-vest – samarbejdende universiteter
  • Maja Horst, Dekan, Arts, Aarhus Universitet
  • Morten Misfeldt, professor, Københavns Universitet

Jakob Harder

Dekan

+45 21 73 18 19

Lars Bo Andersen

Docent

+45 41 89 75 74