Gå til indhold

Information om coronavirus

Dreng i sofa

Nytænkende indsats skal hjælpe ordblinde i folkeskolen

Københavns Professionshøjskole deltager i nyt landsdækkende projekt ’Læsesucces for ordblinde børn’, som skal sikre en bedre støtte til ordblinde børn i folkeskolen

50.000 børn i den danske grundskole har store læse-stavevanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe. Derfor er Københavns Professionshøjskole sammen med landets øvrige fem professionshøjskoler gået sammen om et nyt landsdækkende projekt ’Læsesucces for ordblinde børn’.

Det er Nationalt Videncenter for Læsning, der står bag projektet, som støttes med 3.930.000 kroner af Egmont Fonden. Projektet løber over to skoleår i samarbejde med 12 kommuner, men det er endnu ikke offentliggjort, hvilke kommuner der deltager i projektet.

Lis Madsen er institutchef for læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og ser frem til at komme i gang med den store læseindsats.

”Jeg er meget glad for, at Nationalt Videncenter for Læsning har fået mulighed for at gennemføre dette vigtige projekt, som de seks professionshøjskoler naturligvis bakker op om. Med 50.000 ordblinde børn i den danske folkeskole er det helt afgørende, at professionshøjskolerne sammen udvikler ny viden på området, så ordblindeundervisningen styrkes, og så ordblinde børn gives gode fremtidsmuligheder”, siger Lis Madsen, der også er formand for Nationalt Videncenter for Læsnings styregruppe og repræsentant for professionshøjskolerne.

Projektet er målrettet ”dobbeltudfordrede børn”, det vil sige ordblinde børn fra socialt udfordrede familier, og er nyskabende i sit design, idet indsatsen udvikles efter det enkelte barn og inddrager en bred vifte af fagpersoner omkring barnet.

Både barnets familie og de nære fagprofessionelle, som er lærere, læsevejledere og pædagoger fra barnets skole, involveres som aktive parter. Specialister fra de seks professionshøjskoler sikrer sparring for de involverede parter og står efterfølgende for at dele projektets metoder og resultater med landets øvrige kommuner.

Rammen er dermed sat for et stærkt og fagligt samarbejde, for erfaring og viden, der vil brede sig ud til hele landet, og hvor det ordblinde barn og dets faglige og sociale behov hele tiden er i centrum. Målet er, at de voksne omkring børnene udvikler faglige og pædagogiske redskaber, så de kan sikre barnet varigt forbedrede muligheder for at deltage i skole- og samfundsliv.

Der er de seneste år kommet ekstra fokus på ordblinde børn i folkeskolen. I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet Ordblindetesten. Den nationale test blev udviklet som reaktion på, at der manglede en fælles praksis for, hvordan man identificerer ordblindhed blandt elever med læsevanskeligheder.

Underviserne på Københavns Professionshøjskole har mangeårig erfaring og faglig indsigt i ordblindhed og ordblindeindsatser for børn, unge og voksne. Københavns Professionshøjskole var i øvrigt initiativtager til den nye pædagogiske diplomuddannelse; Ordblindelærer i grundskolen, som blev nationalt godkendt som efter-og videreuddannelse med start august 2018.

Fakta

144 børn fra 4.-6. klasse på 12 skoler i 12 kommuner deltager i ’Læsesucces for ordblinde børn.

Projektet ledes af Nationalt Videncenter for Læsning og udføres af specialister fra landets seks professionshøjskoler. Det igangsættes januar 2020, løber over to skoleår og er støttet af Egmont Fonden.

Læs mere om projektet ’Læsesucces for ordblinde børn’ her: https://bit.ly/2PciQ87