Gå til indhold
Annegrete Juul, dekan for det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole

Nyt samarbejde skal styrke praktikken for fremtidens pædagoger

Københavns Professionshøjskole og Frederiksberg Kommune har indgået en forpligtende aftale om bedre praktikforløb for pædagogstuderende, så overgangen mellem undervisning og praksis bliver mere naturlig

Som pædagogstuderende kan det være en stor omvæltning at komme ud i praktik i en daginstitution og pludselig stå med ansvaret for en børnegruppe. Omvendt er praktikken en vigtig og afgørende del af pædagoguddannelsen, da man for alvor får prøvet den teori af, som man har lært i undervisningen. Derfor har Københavns Professionshøjskole og Frederiksberg Kommune indgået en aftale, som skal sikre et bedre og mere sammenhængende praktikforløb for de pædagogstuderende.

Dekan Annegrete Juul fra det Pædagogiske Fakultet på Københavns Professionshøjskole ser frem til samarbejdet med Frederiksberg Kommune, som går under navnet ”Det eksemplariske praktikforløb”.

”Jeg har virkelig store forventninger til samarbejdet. Vi står nu skulder ved skulder med vores meduddannere i Frederiksberg Kommune for at give vores pædagogstuderende en langt større sammenhæng mellem undervisning og praktik. Det gør vi f.eks. ved at etablere fælles velkomstdage til alle nye pædagogstuderende i praktik og ved at styrke samarbejdet med praktikvejlederne i kommunen. Vi gør det desuden ved at arbejde med videobaseret praksis refleksion, som også medvirker til at bygge bro mellem den læring der sker i praktikken, og den der sker i skolen”, forklarer Annegrete Juul.

I en evaluering fra Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser fra 2021 svarer 77 procent af de pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole, at praktikken i høj eller meget høj grad har øget forståelsen af deres fag, men kun 72 procent svarer, at de er blevet taget godt imod af praktikstedet. Tilsvarende svarer kun 37 procent, at de i høj eller meget høj grad oplever, at pædagoguddannelsen har forberedt dem på praktikken. Der er med andre ord plads til forbedringer, fastslår Annegrete Juul.

”Praktikken på pædagoguddannelsen fylder jo 1/3 af uddannelsen, så samarbejdet med Frederiksberg Kommune kommer også til at indeholde fælles retningslinjer for, hvordan praktikstederne tager imod nye praktikanter. Og så vil praktikvejlederne være mere synlige på selve pædagoguddannelsen inden praktikken”.

Studerende skal klædes bedre på til arbejdslivet

Frederiksberg Kommune har cirka 250 pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole i praktik om året, og borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over den nye samarbejdsaftale:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at der er mangel på uddannede pædagoger, særligt her i hovedstadsområdet. Det er en kæmpe udfordring. Og derfor er vi rigtig glade for at indgå denne aftale med Københavns Professionshøjskole om at styrke praktikforløbet for de kommende studerende. Med samarbejdsaftalen understreger vi en endnu tættere sammenhæng mellem uddannelse og praktik med afsæt i at højne kvaliteten i pædagoguddannelsen til gavn for både de studerende, vores praktikinstitutioner – og i særdeleshed også for børnene. Det handler om at klæde de studerende så godt på til arbejdslivet som overhovedet muligt. Og så håber vi selvfølgelig, at samarbejdet kan motivere nye studerende til på sigt at søge job i kommunens dagtilbud”.

Formand for børneudvalget Daniel Panduro (Ø) glæder sig også over samarbejdsaftalen:

”Det er en vigtig samarbejdsaftale for Frederiksberg Kommune. Det giver nemlig rigtig meget til praksis i dagtilbuddene at have studerende. Derfor er der også en vigtig opgave i at understøtte de pædagogstuderendes udvikling som kompetente og engagerede professionelle. Det gør vi ved at styrke samarbejdet med Københavns Professionshøjskole og kvaliteten i de studerendes praktikforløb. Vi håber, de unge vil få et godt indtryk af, hvordan det er at arbejde i daginstitutioner her på Frederiksberg og kan se det som en fremtidig arbejdsplads for dem”.

Det nye samarbejde træder formelt i kraft den 25. maj kl. 10.00, hvor dekan Annegrete Juul, borgmester Michael Vindfeldt og formand for børneudvalget Daniel Panduro underskriver samarbejdsaftalen i daginstitutionen Solmarken på Frederiksberg, hvor der også vil være oplæg fra bl.a. praktikantvejledere og pædagogstuderende om det nye samarbejde.

For yderligere oplysninger:

Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 51 63 24 84

Michael Andersen, pressechef, Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23 44 53 83

Borgmester Michael Vindfeldt fra Frederiksberg Kommune gennem kommunikations- og formidlingschef Mark Thorsen, tlf.: 28 98 20 74

Daniel Panduro, formand for Frederiksberg Kommunes Børneudvalg, tlf.: 28 98 27 75