Gå til indhold
To pædagogstuderende fremlægger ved tavle

Nyt KL-notat skaber problemer på meritpædagoguddannelsen

Kommunerne må ikke længere udbetale løn til pædagogmedhjælpere, som begynder på meritpædagoguddannelsen. Dekan Annegrete Juul frygter, at det får konsekvenser for optaget.

Københavns Professionshøjskole og kommunerne i hovedstadsregionen har i årevis haft et stærkt samarbejde om meritpædagoguddannelsen, hvor dygtige og engagerede pædagogmedhjælpere får et fagligt løft.

En del af de studerende vælger en studiemodel, hvor de studerer fuldtid det første år og derfor ikke kan arbejde samtidig. I denne periode har mange kommuner valgt at lønne deres studerende, da muligheden for at have et forsørgelsesgrundlag det første år, for mange er forudsætningen for at kunne påbegynde uddannelsen.

Nu har et nyt notat fra Kommunernes Landsforening (KL) dog skabt problemer på denne del af meritpædagoguddannelsen, for ifølge KL må kommunerne ikke betale løn til pædagogmedhjælperne, mens de uddanner sig til pædagoger på Københavns Professionshøjskole. I notatet skriver KL bl.a.:

Forudsætningen for udbetaling af løn i henhold til KL’s overenskomster er, at lønnen betales for medarbejderens udførelse af arbejde mv. i den stilling, hvori medarbejderen er ansat. Der er ikke i de gældende overenskomster på det pædagogiske område hjemmel til at yde løn for deltagelse i meritpædagoguddannelsen, hvor den ansatte uddanner sig ud af den stilling den pågældende er ansat i”

Annegrete Juul er dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole, og hun ærgrer sig, at meritpædagoguddannelsen nu skal slås med overenskomstmæssige problemer.

”Meritpædagoguddannelsen er et vigtigt supplement til vores ordinære pædagoguddannelse. Især i en tid hvor der er færre ansøgere til vores pædagoguddannelse, og kommunerne kæmper med at ansætte pædagoger i daginstitutionerne. Derfor kommer notatet fra KL på et virkelig dårligt tidspunkt, og jeg kan godt være noget bekymret for konsekvenserne”, siger Annegrete Juul.

For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole skal man være fyldt 25 år og have minimum to års erhvervserfaring inden for pædagogisk arbejde. Hvis man er under 25 år, så skal man i stedet søge om optagelse på den ordinære pædagoguddannelse.

Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole
Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Afgørende for rekrutteringen

Ifølge Annegrete Juul så er meritpædagoguddannelsen også et vigtigt redskab for kommunerne til at fastholde pædagogmedhjælpere, der er en smule ’uddannelsesforsigtige’ og af forskellige årsager ikke er begyndt på den ordinære pædagoguddannelse. Men som stadig har lyst til at blive dygtigere inden for det pædagogiske felt.

”Mange af vores meritpædagogstuderende er et sted i livet, hvor de f.eks. har stiftet familie eller har købt en bolig, så det kan virke uoverskueligt med mange år på SU. Derfor har modellen med løn under det første år været meget afgørende for rekrutteringen”, forklarer Annegrete Juul.

Hun fremhæver, at de meritpædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole får stor ros af samarbejdspartnerne – altså daginstitutioner, skoler, fritidsinstitutioner og døgninstitutioner – i evalueringerne af deres faglige niveau. Københavns Professionshøjskole har pt. 1.091 studerende indskrevet på meritpædagoguddannelsen, hvoraf cirka hver tredje får løn under det første år af uddannelsen.

”Så det er vigtigt for mig at understrege, at meritpædagoguddannelsen på ingen måde er ved at lukke. Tværtimod har vi fordoblet antallet af meritpædagogstuderende over de seneste 5 år. Men der er foreløbigt sat en stopper for, at vi kan optage nye studerende med løn under uddannelsen, og det er vi utrolig kede af”, siger Annegrete Juul.

For yderligere oplysninger:

Annegrete Juul

Dekan

+45 51 63 24 84

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83