Gå til indhold
To lærerstuderende med computere

Ny uddannelsesaftale svækker uddannelser i København

Politikerne har droppet tanken om nye uddannelser på Vestegnen, men fastholder en model, hvor uddannelser udflyttes uden tilstrækkelig økonomi. Regningen vil blive betalt af studerende i København

Et politisk flertal bestående af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne har fredag indgået en såkaldt rammeaftale på uddannelsesområdet.

Aftalen betyder, at Københavns Professionshøjskole skal lave læreruddannelse i Hillerød og generelt skal flytte mange uddannelsespladser til Hillerød. Aftalen kan meget vel betyde, at KP fremover må sænke antallet af undervisningstimer og give mindre feedback til vores studerende, da studerende i landets fire største byer nu dels får et lavere taxameter end studerende i resten af landet, dels selv skal finansiere udbygning og udflytning af uddannelser fra København. Med aftalen gives et såkaldt regionalt taxameter, hvor studerende i provinsen tildeles et taxameter, der er 5-8 procent højere.

Derudover hæver politikerne det såkaldte grundtilskud fra to millioner kroner til fire millioner kroner pr. udbudssted uden for de fire største byer. Det ærgrer rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole.

”Det bør være en politisk målsætning af skaffe flere studerende til vores velfærdsuddannelser i hele Danmark. Både i land og by. Og vi har hele vejen igennem været konstruktive overfor at udvide udbud udenfor København, men vi forstår ikke, at studerende i København nu må acceptere en undervisning af lavere kvalitet end deres medstuderende i provinsen, fordi regeringen ikke vil betale det, som det koster”, siger Stefan Hermann.

Politikere lyttede til bekymringer
I Regeringens oprindelige udspil kunne Københavns Professionshøjskole se frem til en kolossal stor regning. Med de nye tal og forudsætninger i rammeaftalen ser det ud til, at den ikke-finansierede regning i bedste fald ender på 25-30 millioner kroner årligt.

Regeringen havde ligeledes planer om at etablere nye uddannelsesudbud på Vestegnen – en pædagoguddannelse, sygeplejerskeuddannelse og socialrådgiveruddannelse. Det ville kræve et helt nyt campus, og de planer ser det ud til, at politikerne nu droppet i den endelige rammeaftale.

”Vi er glade for, at politikerne umiddelbart har lyttet til vores bekymringer om at rykke eksisterende uddannelsespladser til Vestegnen, for det er vores vurdering, at det ikke vil skaffe flere studerende. Det er ikke de fire-fem stop med et S-tog, der gør en forskel, når man søger ind på en uddannelse. Det er derimod, om uddannelsen er interessant, attraktiv og meningsfuld og af høj kvalitet”, forklarer Stefan Hermann, der føjer til, at et Vestegnscampus ville komme til at konkurrence med tilsvarende uddannelser i Roskilde.

Planerne om en læreruddannelse i Hillerød på Campus Hillerød er dog stadig intakte i rammeaftalen, og Københavns Professionshøjskole bakker op om en læreruddannelse i Nordsjælland og ser frem til at tage arbejdshandskerne på. Det vil dog uden tvivl kræve en betydelig forpligtelse og indsats fra Hillerød og kommunerne i Nordsjælland sammen med KP at sikre en bæredygtig læreruddannelse i Hillerød; særligt med regeringens mangelfulde finansiering.

Land og by er ikke modsætninger
”Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Helsingør Kommune om vores nuværende uddannelsesstation, og vi arbejder ligeledes tæt sammen med Hillerød Kommune om vores eksisterende uddannelser på Campus Hillerød. Så jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til at finde en god løsning for en læreruddannelse i Nordsjælland. Jeg er blot meget i tvivl, om det bliver en robust løsning, da aftalens økonomi er så spinkel, og så har jeg svært ved at se, hvor de studerende skal komme fra”, fortæller Stefan Hermann.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har tidligere fastslået, at Regeringen ikke havde ønsker om at rykke uddannelsespladser ud af hovedstadsregionen. Det til trods betyder rammeaftalen, at Københavns Professionshøjskole skal rykke 30 procent af studiepladserne på radiografuddannelsen til Næstved, ligesom der skal lave en ny jordemoderuddannelse i Slagelse.

”Hovedstadsområdet mangler i den grad radiografer og jordemødre, så det er et stort benspænd, at vi nu kan se frem til at miste studiepladser. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor politikerne ikke opretter nye studiepladser i provinsen frem for at fjerne dem fra hovedstaden. Dette burde ikke være en kamp mellem regioner. I sidste ende kan det gå udover patienter og fødende”, siger Stefan Hermann.

Han fremhæver også, at både radiografuddannelsen og jordemoderuddannelsen er mindre uddannelser, hvor det faglige miljø svækkes betydeligt, når 30 procent af studiepladserne forsvinder. Et godt miljø svækkes og et endnu mindre og spinkelt skal bygges op i Næstved og i Slagelse.

For yderligere oplysninger:

Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole, tlf.: 26 13 73 97

Michael Duus Andersen, pressechef på Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23 44 53 83

Se hele rammeaftalen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

En ny analyse fra DAMVAD Analytics viser, at hovedstadsområdet kommer til at mangle mere end 10.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere i 2030. Se hele analysen