Gå til indhold

Information om coronavirus

Ny festival på Københavns Professionshøjskole skal styrke de studerendes sammenhold

Københavns Professionshøjskole giver de studerende undervisningsfri fredag den 4. oktober og opfordrer samtlige 20.000 studerende til at deltage i ny heldagsfestival, der skal skabe et stærkere sammenhold på tværs af årgange og uddannelser

Et godt studiemiljø er helt afgørende for, at man som studerende føler sig godt til rette på sin uddannelse. Men når man som Københavns Professionshøjskole har spredt vores 20.000 studerende ud over 21 studieretninger og flere campusser, så giver det visse udfordringer i hverdagen at skabe et stærkt sammenhold på tværs af årgange og studieretninger.

Derfor går Københavns Professionshøjskole nu drastisk til værks og giver samtlige studerende undervisningsfri fredag den 4. oktober. Samme dag går en ny opfindelse i luften – KP Festival – som skal styrke det sociale miljø på alle uddannelsesinstitutionerne.

”Medierne flyder ofte over med historier om studerende på videregående uddannelser, der føler sig ensomme og stressede. Vi vil som uddannelsesinstitution gerne skabe rammerne for et stærkt sammenhold mellem de studerende og en fælles forståelse mellem de enkelte studieretninger”, siger rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole.

”Det sker frem for alt i hverdagen i nære miljøer med faglig identitet og fællesskab i centrum. Men vores dimittender skal også ud og virke som f.eks. lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere, når de er færdiguddannede. Og i virkeligheden er professionerne dybt afhængige af hinanden. Derfor er det naturligt, at de studerende finder sammen i sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne”.

KP Festivalen begynder med morgenmad på de studerendes ”eget campus”, og derfra deles de studerende op i mindre grupper, der deltager i en stafet, så man i løbet af dagen kommer rundt på fem forskellige campusser. Så lærerstuderende fra Campus Carlsberg f.eks. kommer på besøg hos jordemoderstuderende på Campus Nørrebro, hvor de skal løse en opgave.

De seneste tal fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at knap hver 8. studerende på videregående uddannelser føler sig ensom, når de bliver spurgt efter de første seks måneder på uddannelsen. Og Studenterrådgivningen, der er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, melder om markant flere studerende med stress og depression.

Forperson for Studenterrådet ved Københavns Professionshøjskole, Thor George Sayers, håber i det lys, at mange studerende vil bakke op om dagen og tage del i sammenholdet.

”Vi vil gerne skabe en ny tradition på Københavns Professionshøjskole, som får alle os studerende til at rykke tættere sammen. Knap så meget fremdriftsreform og karakterræs og mere fokus på trivsel og det gode studiemiljø”, siger Thor George Sayers.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har i flere interviews fastslået, at bedre trivslen og stærkere studiemiljø på de videregående uddannelser ligger højt på regeringens dagsorden.

For yderligere oplysninger

Stefan Hermann
Rektor på Københavns Professionshøjskole
tlf.:26 13 73 97

Thor George Sayers
Forperson for Studenterrådet ved Københavns Professionshøjskole
tlf.: 26 71 24 12

Michael Andersen
Presseansvarlig på Københavns Professionshøjskole
tlf.: 23 44 53 83